Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tezkiretü’l-Bünyan, (Haz. Sadık Erdem), İstanbul, 1986. Sönmez, Zeki, (1988), Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul. Eyice, Semavi, “Mimar Sinan’ın Osmanlı Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Aslanapa, O., (1988), Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, Ankara Şeşen Ramazan, “Sinan İle İlgili Bazı Arşiv Kayıtları”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 17-22. Sönmez, Zeki, (Haz) (1988) Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul. Altınay, A. Refik, (1972), Türk Mimarlar, (Haz. Zeki Sönmez), İstanbul. Konyalı, İ.H. (1948), Mimar Koca Sinan, İstanbul Afetinan, A., (1968), Mimar Koca Sinan, Ankara. Cansever, Turgut, (2005), Mimar Sinan, İstanbul. Güney Reha, (2006), Mimar Sinan, İstanbul. Mülayim, Selçuk, (2001) Ters Lale: Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı ve Süleymaniye, İstanbul Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1988.

Dersin İçeriği

Mimar Sinan ve eserleri

Dersin Amacı

Mimar Sinan’ı ve Türk mimarisine katkılarını öğrenebilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mimar Sinan’ın Hayatı, Mimar Sinan’la ilgili tarihi yazmalar ve belgeler
2 Sinan ve antik dünyanın mirası
3 Mimar Sinan’ın çalışmalarının klasik imar sistemi açısından analizi
4 Sinan’ın yapılarında işlev biçim ilişkisi
5 Mimar Sinan döneminde Ehl-i Hiref teşkilatı
6 Mimar Sinan’ın XVI. yy. Türk Mimarisinin malzeme anlayışına getirdiği yenilikler
7 Mimar Sinan’ın üç büyük camiinde mekan sütrüktür ilişkisi
8 Mimar Sinan ve Hassa Mimarlar
9 Mimar Sinan’ın Türbeleri
10 Arasınav
11 Mimar Sinan’ın köprü ve su kemerleri
12 Sinan devri medrese mimarisi
13 Sinan’ın külliyelerinde darüşşifa planlaması
14 Mimar Sinan’ın Mekke ve Medine’deki eserleri
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55539 1351909 Mimar Sinan’ın Türk Mimarisine malzeme açısından getirdiği yenilikleri anlayabilecek
55540 1355368 Mimar Sinan’ın inşa ettiği camilerdeki mekan strüktür ilişkisini kavrayabilecek
55541 1357904 Mimar Sinan’ın çalışmalarının klasik imar sistemi açısından analizini yapabilecek
55542 1368949 Mimar Sinan yaşadığı dönemin devlet adamlarının imar faaliyetlerine bakışını kavrayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr