Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kutup, Muhammed, (1979), İslam Düşüncesinde Sanat, İstanbul Koç, Turan, (2009), İslam Estetiği, İstanbul. Altıntaş, Ramazan, (2002), İslam Düşüncesinde Tevhid ve Estetik İlişkisi, İstanbul. Burckhardt, Titus, (2005), İslam Sanatı: Dil ve Anlam (Çev. Turan Koç), İstanbul. Nasr Seyyid H, (1992), İslam Sanatı ve Maneviyatı, (Çev. Ahmet Demirhan), İstanbul.

Dersin İçeriği

İslam Düşüncesinin Mahiyeti, İslam Düşüncesinde İnsan, İslam Estetiği ve Sanatının Mahiyeti, Kur’an ve İslam Sanatı, Kur’an’da Tabiat Sahneleri, Güzellik ve Estetik Tecrübe, İslam Estetiği ve Sanatının Kelamî Boyutları, İslam Sanatı ve Tasvir.

Dersin Amacı

İslamın estetik görüşünün ve güzellik telakkisinin ne olduğu, bunun sanat eserlerine nasıl ve hangi dil ve üslup özellikleriyle yansıtıldığını kavrama.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Düşüncesinin Mahiyeti
2 İslam Düşüncesinin Mahiyeti
3 İslam Düşüncesinde İnsan
4 İslam Düşüncesinde İnsan
5 İslam Estetiği ve Sanatının Mahiyeti
6 İslam Estetiği ve Sanatının Mahiyeti
7 Kur’an ve İslam Sanatı
8 Kur’an ve İslam Sanatı
9 Kur’an’da Tabiat Sahneleri
10 Arasınav
11 Güzellik ve Estetik Tecrübe
12 Güzellik ve Estetik Tecrübe
13 İslam Estetiği ve Sanatının Kelamî Boyutları
14 İslam Sanatı ve Tasvir
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55549 1387690 İslam’ın güzel ve güzellik anlayışını kavrayabilecek.
55550 1393363 İslam estetiğinin, İslam düşünce ve ilahiyatıyla olan ilişkisinin boyutlarını kavrayabilecek.
55551 1388539 İslam sanatının epistemolojik gayesini anlamlandırabilecek.
55552 1388948 İslam estetiğinin temel ilkelerinin, İslam sanat eserleri üzerindeki tezahürlerini yorumlayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr