Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Çakır *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkan, İsmail Hakkı, 1982, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul. Tanrıkorur, Cinuçen, 2001, Biraz da Müzik. İstanbul. Tanrıkorur, Cinuçen,1998, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler. İstanbul. Torun, Mutlu, Türk Müziği Form Analizi (Basılmamış Ders Notları), İstanbul

Dersin İçeriği

Türk Din Musikisi’nde güfte ve usulün formlarla olan ilişkisi.

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine Türk Din Musikisi’nde güfte ve usul seçiminin nasıl yapılacağını, güfte ve usulün birbirlerini nasıl etkilediği öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlahi’lerde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in hyms
2 Tevşih’lerde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Tevşih
3 Şuğul’lerde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Şuğul
4 Besteli Salâ’larda usul güfte ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Sala
5 Temcid’de güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Temcid
6 Tekbir, Salât-ı Ümmiyye’de güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhtym in Tekbir and Salat-ı Ümmiye
7 Nefes ve Zikir İlâhileri’nde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in breath(nefes) and dhikr
8 Naat’lerde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Naat
9 Mersiye’lerde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in elegies(mersiye)
10 Arasınav Mid-term exam
11 Terviha’larda güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Terviha
12 Mevlevi Ayinleri’nde güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Mevlevi rituals
13 Mi‘raciye’de güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Mi'raciye
14 Durak’larda güfte usul ilişkisi The relationship between lyrics and rhytm in Duraks
15 Dönem sonu sınavı Final exam
16 Yok None

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546336 Türk Din Musikisi’nde kullanılan usuller hakkında genel bir bilgi verebilecekleridir.
2 1546338 Türk Din Musikisi formlarında hangi güftelerin kullanılabileceğini açıklayabileceklerdir.
3 1546339 Türk Din Musikisi’nde kullanılan usul ve güftelerin formla olan ilişkilerini belirtebilecekleridir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4
3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr