Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. recep GÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Y.Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara 1995 M.Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977 E. Reitemeyer, Die Stadtegründungen der Araber im Islam, Munich 1912 R.B.Serjeant, İslam Şehri, (çev. E.Topçugil), İstanbul 1997 A. Raymond, Grandes Villes d’Arabes a l’Epoque Ottomane, Paris 1985 T.Cansever, İslamda Şehir ve Mimari, İstanbul 2009 F.Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, Ankara 1994

Dersin İçeriği

Türk şehrinin oluşum ve gelişim seyri. Karakteristik özellikleri. Örnek bazı şehir dokularının tahlili. İslam şehrinin oluşum ve gelişim seyri. Karakteristik özellikleri. Seçilmiş bazı örnek şehir dokularının tahlili. Türk ve İslam şehrinin şehircilik tarihi içindeki yerinin değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Türk ve İslam şehirciliğini oluşum ve gelişim seyriyle birlikte, karakteristik özellikleriyle kavratmak, tanıtmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam’ın yayıldığı bölgelerdeki eski şehircilik anlayışları 1. hafta.docx
2 İslam öncesi Türklerde şehircilik 2. hafta.docx
3 İslam Dini, İslam toplumu ve şehircilik 3. hafta.docx
4 Müslümanlar tarafından kurulmuş şehirler 4. hafta.docx
5 Fetihle İslam hakimiyetine alınmış şehirler 5. hafta.docx
6 İslamiyet’e geçişle birlikte Türk şehirlerinde yaşanan değişim olgusu ve sonuçları 6. hafta.docx
7 Klasik dönem İslam şehrini kuşatan unsurlar 7. hafta.docx
8 Şehir merkezini teşkil eden unsurlar 8. hafta.docx
9 Arasınav 9. hafta.docx
10 Şehir içi yol düzeni 10. hafta.docx
11 Çarşı ve pazarlar 11. hafta.docx
12 Mahalleler ve konutlar 12. hafta.docx
13 Kent dokusunda yer alan diğer unsurlar 13. hafta.docx
14 Günümüz Türk ve İslam şehirciliği 14. hafta.docx
15 Dönem sonu sınavı 15.hafta.docx
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 5 10
27 Makale Yazma 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535680 Türk ve İslam şehirciliğini genel şehircilik tarihi içinde değerlendirip bazı tespitler yapabilecektir.
2 1535679 Türk ve İslam şehirciliğinin karakteristiklerini besleyen faktörleri tahlil edebilecektir.
3 1535681 Türk ve İslam şehirciliğinin günümüzdeki durumunu değerlendirip gelişim seyrini belirleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr