Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Menderes KABADAYI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergen, E. ve Ark. 2002; Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara.

Dersin İçeriği

İnsan organizmasının fiziksel aktiviteye akut ve kronik uyumu; fiziksel performansı arttırmanın genel prensipleri; farklı çevre koşullarında egzersiz yaparken bilinmesi gerekli önkoşullar.

Dersin Amacı

İnsan organizmasının fiziksel aktiviteye akut ve kronik uyumunun; fiziksel performansı arttırmanın genel prensiplerinin; farklı çevre koşullarında egzersiz yaparken bilinmesi gerekli önkoşulların kavranmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji metabolizması.
2 Kasın yapısı ve özellikleri.
3 Kasın fonksiyonları.
4 Eforun kas fizyolojisi üzerindeki etkileri.
5 Egzersiz ve solunum sistemi.
6 Egzersiz ve dolaşım sistemi.
7 Egzersiz ve endokrin sistem.
8 Ara sınav
9 Egzersizde ısı dengesi.
10 Yüksek irtifada egzersiz.
11 Su altında egzersiz.
12 Ergojenik yardım.
13 Ergojenik yardım.
14 Çocuk ve spor
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 3 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452036 Antrenman programı hazırlarken gerekli olan enerji metabolizmalarını kavrayabilirler
2 1452037 Fiziksel aktivite ya da antrenman sonrasında yeniden toparlanma konusunu anlayabilirler ve hızlı toparlanma metotlarını kavrayabilirler.
3 1452045 Kasın yapısını, fonksiyonlarını kavrayabilir, eforun kas üzerindeki etkilerini açıklayabilirler.
4 1452049 Egzersizin solunum, sinir ve dolaşım sistemi üzerindeki akut ve kronik etkilerini; sportif performansı arttıran bilimsel temelleri açıklayabilir
5 1452057 Egzersiz esnasında gaz değişimi ve taşınması; egzersiz ile endokrin sistem arasındaki ilişki; ısı dengesi; yüksek irtifada ve su altındaki egzersiz fizyolojisi; ergojenik yardım; egzersizde yaş ve cinsiyet farklılıklarına ait bilimsel temelleri kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76664 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76665 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76666 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76667 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76668 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76669 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76670 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76671 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76672 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 3 3
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3
3 3 3 4 3 4 3 4 3 4
4 3 4 4 3 3 4 3 3 4
5 3 4 3 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr