Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Karaküçük, Suat, Boş zaman ve Rekreasyon, Ankara, 2001 *Tunçel,E.F.,SPA İşletmeciliği ders notları, İzmir,2009

Dersin İçeriği

Rekreasyonun spor ve turizm ile ilişkisi, otellerin spa merkezlerinin işletmeciliği.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rekreasyon kavram ve özellikleri, turizm kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması, turizmin tercih edilme nedenleri, rekreasyon ve turizm ilişkisi.
2 Sporda rekreatif amaçlı yeni yönelişler, turizm spor ilişkisi (amaçları ve araçları açısından).
3 Turizm yatırımları, turizm belgeli konaklama işletmelerinde oteller (otellerde spor, tatil köylerinde spor, diğer turistik tesislerde spor).
4 Otellerin Spa-Wellness bölümlerinin işletilmesi ve yönetimi: Spa, Wellness kavram ve özellikleri.
5 Spa kültürü ve uygulanışı, Türkiye’de spa, spa çeşitleri, spa uygulamalarının faydaları.
6 Spa personeli görev tanımları.
7 Ara sınav
8 Dünyada ki spa tesislerinin türlerine göre dağılımı, Dünya spa pazarının bölgelere dağılımı, kıtalar arası spa pazarının dağılımı.
9 Spa mimari ve projelendirme hizmetleri,
10 spa işletme çözümleri.
11 sanitasyon
12 Spa-sanitasyon uygulamaları.
13 Spa merkezlerinin uygulamalı değerlendirilmesi.
14 Spa merkezlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 2 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461721 Rekreasyon kavram ve özelliklerini kavrayabilme.
2 1461724 Turizm spor arasında ilişki kurabilme.
3 1461722 Turistik tesislerde sporun önemini kavrayabilme.
4 1461723 Spa kültürü ve uygulanışınını, Türkiye’de spa, spa çeşitleri, spa uygulamalarının faydalarını kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76664 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76665 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76666 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76667 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76668 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76669 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76670 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76671 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76672 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 3 4 3
2 4 3 3 4 4 3 4 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr