Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Soner ÇANKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Montgomery,D.C., Peck, E.A., Vining, G.G. ; Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley, 5th edition Neter, J. ; Wasserman, W.; Kutner, M.H.; Applied Linear Statistical Models, Irwin, 2nd edition Rawlings J.O.; Applied Regression Analysis, A Research Tool; Wadsworth ve Brooks/Cole

Dersin İçeriği

Regresyon ve modellerin kurulması, Lineer regresyon modellerinin parametrelerini tahmin etmek, Parametreler üzerine güven aralığı kurmak, Sonuçları test etmek.

Dersin Amacı

Regresyon modelleri konusunda öğrencilere doktora seviyesinde bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Regresyon ve model kurulması Hafta 1 Regresyon ve model kurulması.pptx
2 Basit lineer regresyon modelleri Hafta 2 Basit Linear Regresyon Modelleri.pptx
3 Parametrelerin en küçük kareler tahmini Hafta 3 Parametrelerin En Küçük Karaler Tahmini.pptx
4 Basit lineer regresyonda hipotez testleri Hafta 4 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri ve Uygulama.pptx
5 Çoklu lineer regresyon modelinde parametrelerin kestirilmesi Hafta 5 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Parametrelerin Kestirilmesi.pptx
6 Çoklu regresyon analizinde değişken seçimi Hafta 6 Çoklu Regresyon Analizinde Değişken Seçimi.pptx
7 Temel Bileşenler Regresyon Analizi, uygulaması ve tablolaştırma Hafta 7 Temel Bileşenler Regresyon analizi uygulaması ve tablolaştırma.pptx
8 Ridge Regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma Hafta 8 Ridge Regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma.pptx
9 Ara sınav
10 İkili Lojistik regresyon
11 Çoklu Lojistik regresyon
12 İkili ve Çoklu Lojistik regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma
13 Sıralı Lojistik regresyon analizi, uygulaması ve tablolaştırma
14 Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri, uygulaması ve tablolaştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
5 Derse Katılım 3 0 1
29 Bireysel Çalışma 12 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 0 1
54 Ev Ödevi 4 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508629 Gerçek hayattaki problemleri Regresyona uygular
2 1508630 Regresyonun çeşitli alanlardaki kullanımını bilir ve uygular
3 1508631 Model kurmasını bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76664 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76665 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76666 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76667 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76668 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76669 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76670 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76671 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76672 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 2 3 2 2 3
2 4 4 4 3 2 3 2 2 3
3 5 5 3 4 2 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr