Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Musa ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3.Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.

Dersin İçeriği

Spor yönetiminin tanımı ve kapsamı, Türkiye’de spor yönetiminin gelişimi, Türk spor Teşkilatını meydana getiren kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve Türkiye’deki yönetim yapısı, işleyişi ve Türkiye’deki yönetim yapısı açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin unsurları, spor yöneticiliği, spor yönetimiyle ilgili mevzuat, spor tesisleri

Dersin Amacı

Spor yönetiminin önemli prensiplerini, kavramlarını ve fonksiyonlarını değerlendirebilecek becerileri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor yönetiminde kavramlar 1. hafta.pptx
2 Yönetim fonksiyonları (Planlama, Teşkilatlanma) 2. hafta.pptx
3 Functions of Management (Management, Coordination, Supervision 3. hafta.pptx
4 Yönetim fonksiyonları (Yönetme, Koordinasyon, Denetleme) 4. hafta.pptx
5 Spor yönetiminin amaçları 5. HAFTA.pdf
6 Spor yöneticisinin genel özellikleri 6. hafta.pptx
7 Cumhuriyet öncesi spor yönetim uygulamaları 7. hafta.pptx
8 Cumhuriyet dönemi spor yönetim uygulamaları 8. HAFTA.pptx
9 Günümüz spor yönetim uygulamaları
10 Spor yönetiminin mevzuat açısından incelenmesi
11 Spor yönetiminde teşkilatlanmanın yönetme açısından değerlendirilmesi
12 Spor yönetimi ve tesisleşme ilişkisi
13 Spor yönetimi ve yerel yönetimler ilişkisi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 3 2 1
29 Bireysel Çalışma 12 2 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 1
54 Ev Ödevi 4 2 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485099 Spor yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir.
2 1485100 Spor yönetim politikalarını değerlendirebilir. Konu ile ilgili problemleri çözebilir.
3 1485101 Spor yönetimi ile ilgili bütçe planlamasını hedefler doğrultusunda yapabilir.
4 1485102 Spor yönetimi kapsamında organizasyonlar tasarlayabilir.
5 1485103 Teşkilatlanma yapısını eleştirel yaklaşımla değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76664 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76665 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76666 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76667 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76668 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76669 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76670 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76671 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76672 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4
4 4 4 4 5 4
5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr