Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman, C.S. (Ed.). (2014). HTA 101 Introduction to health technology assesment. Bethesda, MY: National Library of Medicine 2. Phillips , C.J. (2005). Health economics- An introduction for health professionals. Swansea: Blackwell Publishing 3. Tokat M. (1994). Sağlık Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Yayın No:403. 4. Çalışkan Z. (2008). Referans Fiyat ve İlaç Piyasası. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, C.11, S.1, s.49-75. 5. Tatar, M., & Wertheimer, A.I. (2010). Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi- İlaç geri ödeme kararları için bir model önerisi. Ankara: MN Medikal & Nobel Basım Yayın.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sağlık sektörünün ekonomideki yeri, sağlık ekonomisi sistemi ve analizi, sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi,sağlık harcamaları ve finansmanı, sağlık piyasası, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, ekonomik analizler, sağlık sonuçları için gösterge ve ölçekler yer almaktadır.

Dersin Amacı

Dersin temel amacı ekonomi biliminin temel kuralı çerçevesinde, kıt olan sağlık sektörü kaynaklarının hangi sağlık hizmetinin ne miktarda, kim tarafından, nasıl ve kimin için üretilmesi gerektiği gibi sorulara yanıt arayan sağlık ekonomisi konularını detaylı bir şekilde incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EKONOMİ/SAĞLIK EKONOMİSİ VE TEMEL KAVRAMLAR
2 Sağlık Piyasası
3 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
5 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
6 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
7 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
8 Vize Sınavı
9 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
10 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri
11 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Sağlık Sonuçlarını Ölçme
12 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Sağlık Sonuçlarını Ölçme
13 SAĞLIK EKONOMİSİNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER: SAĞLIK HARCAMALARI
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 20 20
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546171 Sağlık ekonomisi kavramlarını bilir
2 1546172 Sağlık piyasasının özelliklerini bilir
3 1546173 Sağlık Teknoloji Değerlendirmesi kavramlarını bilir
4 1546174 Sağlık sistemi girdi ve çıktılarının değerlendirmesini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr