Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.H. Alper GÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doktora Seviyesindeki Mikroiktisat Kitapları

Dersin İçeriği

Faktör piyasası analizi, farklı faktör piyasalarında üretim faktörleri fiyatları ile istihdamının nasıl belirlendiğini incelemektedir.

Dersin Amacı

Dersimizin başlıca amacı, üretim faktörleri fiyatları ile istihdamının nasıl belirleneceğini ortaya koymaktır. Rekabetçi bir firmanın tek değişken faktör talebi ile birden fazla faktöre olan talebi, rekabetçi bir endüstri ve piyasanın işgücüne olan talebi, işgücü ücretindeki değişikliklerin ortaya çıkardığı gelir ve ikame etkileri, işgücü arzı, ekonomik rant, rant benzeri, firmanın mal piyasalarında eksik rekabetçi (yani; monopol, oligopol veya monopollü rekabet), fakat faktör piyasalarında tam rekabetçi olduğu, firmanın hem mal ve hem de faktör piyasalarında eksik rekabetçi olduğu dikkate alınarak faktör piyasası analizi öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dersimizde öğrencinin elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikroiktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini doktora düzeyinde kazandırmak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAM REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI VE FAKTÖR İSTİHDAMI
2 REKABETÇİ BİR FİRMANIN FAKTÖR TALEP EĞRİSİ
3 REKABETÇİ BİR ENDÜSTRİ VE PİYASANIN FAKTÖR TALEP EĞRİSİ
4 ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARZI: İŞGÜCÜ ARZI
5 ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARZI: İŞGÜCÜ ARZI
6 BİR FAKTÖRÜN DENGE FİYATI-İSTİHDAMI, EKONOMİK RANT ve RANT BENZERİ
7 EKSİK REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI ve FAKTÖR İSTİHDAMI
8 VİZE
9 EKSİK REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI ve FAKTÖR İSTİHDAMI
10 MONOPSON: TEK DEĞİŞKEN FAKTÖR
11 MONOPSON: TEK DEĞİŞKEN FAKTÖR
12 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MONOPSON ve MAL PİYASASINDA TAM REKABET
13 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MONOPSON ve MAL PİYASASINDA MONOPOL
14 MONOPSON: BİRDEN FAZLA DEĞİŞKEN FAKTÖR ve İKİ YANLI MONOPOL
15 MONOPSON: BİRDEN FAZLA DEĞİŞKEN FAKTÖR ve İKİ YANLI MONOPOL
16 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 20 20
27 Makale Yazma 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462870 Firmanın ekonomik davranışını analiz edebilir.
2 1462871 Tam Rekabet Piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamını analiz edebilir.
3 1462872 Eksik Rekabet Piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamını analiz edebilir.
4 1462873 Mikroiktisadi problemleri tespit ederek bu problemlere alternatif çözümler üretebilir.
5 1462874 Mikroiktisadi konularla ilgili yapılan tartışmalara aktif olarak katılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 5 4 1 2 3 2 5 4 5
2 1 2 3 3 1 4 5 2 3 2 1 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3
3 2 2 1 4 5 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 4
4 5 2 3 2 2 5 5 5 4 2 3 4 2 3 1 4 5 2 3 2 4 5
5 5 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 5 4 1 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr