Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana Kitaplar: 1-Seyidoğlu, Halil, 2013, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul. 2-Yalçıner, Kürşat, 2012, Uluslar arası Finansman, Detay Yayıncılık, Ankara Yardımcı Kitaplar: 1-Eun, C.S. And Resnick, B.G., 2014, International Financial Management, McGraw-Hill/Irwin Series, USA. 2- Doğukanlı, Hatice, 2012, Uluslar arası Finans, Karahan Kitabevi, İstanbul. 3-Madura, Jeff, 2011, International Financial Management, Cengage: South Western, USA.

Dersin İçeriği

Ödemeler bilançosu, döviz piyasası, vadeli piyasalar, gelecek piyasalar, türev piyasalar, parite ilişkileri, kur risklerinin yönetimi, uluslararası para piyasaları, uluslararası sermaye piyasaları.

Dersin Amacı

Uluslararası finansal konularla ilgili temel bilgilerin verilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası Para Sistemleri
2 Ödemeler Dengesi
3 Döviz Piyasaları
4 Türev Piyasalar: Vadeli İşlemler ve Gelecek İşlemler
5 Türev Piyasalar: Opsiyonlar ve Swaplar
6 Hedging
7 Parite İlişkileri
8 Kur Belirleme Yöntemleri
9 Ara Sınav
10 Uluslararası Kısa Dönem Finansmanı
11 Uluslararası Uzun Dönem Finansmanı
12 Uluslararası Sermaye Bütçelemesi
13 Uluslararası Bankacılık
14 Dış Ticaret ve Finansmanı
15 Dönem Sonu Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
9 Problem Çözümü 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 11 7 77
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545987 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Döviz piyasası ile ilgili temel kavramları listeleyebilir ve tanımlayabilirler.
2 1545988 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Uluslararası finansta temel parite koşullarını açıklayabilirler.
3 1545989 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Temel parite koşullarından hareketle döviz kurlarını öngörebilirler.
4 1545990 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Kurların ödemeler dengesine etkisine işaret edebilirler.
5 1545991 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Uluslararası para ve sermaye piyasalarını öğrenebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 5 4 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3
2 3 2 2 2 1 4 4 5 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3
3 2 1 2 3 2 5 4 5 2 1 4 5 2 2 3 2 1 1 4 5 2 3
4 2 1 4 5 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 4 5 2 2 3 2
5 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr