Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pascual, C., Elkind, J., Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, Brookings Institution Press, Washinghton D.C., 2009. 2. Munasinghe, M., Meier, P., Energy Policy Analysis and Modelling (Cambridge Energy and Environment Series), Cambridge University Press, N.Y., 2008.3. Banks, F.E., Energy Economics; A Modern Introduction, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.4. Schaffer, B., Energy Politics, University of Pennsylvania Press, 2011.5. G.S. Rothwell and T.G. San Roman, Electricity Economics: Regulation and Deregulation, Wiley-IEEE Press, 2003.

Dersin İçeriği

Enerji konularının analizi ile arz ve talebe yönelik etkili stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda bilgi edinmek2. Makroekonomi ve mikroekonomi konuları kapsamındaki bilgileri enerji ekonomisi bağlamında öğretmek, 3. Enerji sektöründe ekonomik dengeler ile maliyet konularını öğretmek4. Enerji politikaları, ve kriterleri ile uygulamaları konusunda perspektif kazandırmak

Dersin Amacı

Ekonominin temel kavramları; makroekonominin ve mikroekonominin temelleri; enerji projelerinin ekonomik analizi; enerji yatırımlarının finansal analizi; enerji politikaları ve ilgili kriterler, global, bölgesel ve yerel enerji durumu, enerji ve ekonomik büyüme ve tarihsel gelişimi; enerji piyasalarında düzenlemeler, liberalizasyon ve rekabet; enerji projeksiyonu, global enerji piyasaları, enerji dengesi; enerji göstergeleri; enerji politikasının analizi ve modellenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji, ekonomi ve politika kavramlarının anlamı
2 Ekonominin kuralları; Makroekonomi ve mikroekonomi
3 Enerji ekonomisinin kuralları
4 Enerji politikları için kriterler
5 Enerji ekonomisi ve enerji politikaları için kronolojik değerlendirme
6 Konvansiyonel enerji kaynaklarının ekonomik ve politik açıdan irdelenmesi
7 Alternatif enerji kaynaklarının ekonomik ve politik açıdan irdelenmesi
8 Ara sınav
9 Enerji projelerinin ekonomik analizi
10 Enerji Kaynakları için rezerv değerlendirmesi ve ekonomik analizi
11 Enerji ekonomisi ve politikaları için modelleme yöntemleri
12 Dünya enerji durum değerlendirmesi
13 Türkiye için enerji durum değerlendirmesi
14 Dünya için enerjiye ilişkin gelecek projeksiyonu
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
11 Soru-Yanıt 5 20 100
29 Bireysel Çalışma 5 16 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545995 Enerji ekonomisi hakkında bilgi edinmek,
2 1545996 Enerji politikaları hakkında bilgi edinmek
3 1545997 Enerji kaynakları ve enerji projelerinin ekonomik analizlerini yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 1 2 3 3 2 1 4 5 2 3 2 1 1 4 5 5 2 2
2 2 3 2 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 3 3 3 2 1 1 4
3 5 2 3 2 2 3 2 4 5 5 5 4 5 4 5 2 1 2 3 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr