Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 4619, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 927001 1 3 0 3 7.5
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927001 3 0 0 3 7.5
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 927001 2 1 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları 927001 3 0 0 3 7.5
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 927001 3 0 0 3 7.5
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 927001 1 3 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
OZD701 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927001 3 0 0 3 6
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927001 2 0 0 2 6
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927001 2 0 0 2 6
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927001 2 1 0 3 6
RPD703 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927001 2 0 0 2 6
RPD703 Gruplarda Beceri Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 927001 1 2 0 2 6
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927001 2 0 0 2 6
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927001 2 0 0 2 6
RPD707 Probilem Odaklı Müdahale Yöntemleri 927001 1 2 0 2 6
RPD707 Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri 927001 1 2 0 2 6
RPD709 İleri Grupla Psikolojik Danışma 927001 1 2 0 2 6
RPD711 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 6
RPD711 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 6
RPD713 Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 6
RPD713 Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 6
RPD715 Çok Değişkenli İstatistik Rpd715 927001 2 0 0 2 6


Yıl: 6, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları 927001 2 0 0 2 6
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları 927001 2 0 0 2 6
RPD706 İleri Bireysel Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 6
RPD706 İleri Bireysel Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 6
RPD708 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 927001 2 0 0 2 6
RPD708 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 927001 2 0 0 2 6
RPD709 Danışman Tutum ve Davranışları 927001 2 0 0 2 6
RPD710 Danışman Tutum ve Davranışları 927001 2 2 0 3 7.5
RPD710 Danışman Tutum ve Davranışları Rpd710 927001 1 2 0 2 6
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçlarını Tanıma ve Geliştirme 927001 2 0 0 2 6
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçlarını Tanıma ve Geliştirme 927001 2 0 0 2 6


Yıl: 9, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 927001 3 0 0 3 6
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927001 3 2 0 4 6
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927001 3 2 0 4 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927003 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 927003 2 1 0 3 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927003 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 927003 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 927003 1 3 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927003 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 927003 2 1 0 3 7.5
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 927003 2 1 0 3 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927003 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 927003 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 927003 1 3 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr