Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yaman, H., Taflan S. ve Çolak, S. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 107-120. Çotuksöken, Y. (2002). Edebiyat dersleri üzerine gözlemler. Nasıl Bir Edebiyat Eğitimi Çalıştayı. İstanbul. Kaymakcan R, Kenan S, Hökelekli H, Arslan, Ş. ve Zengin, M. (2007). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları. Fayda, M. (2005). Karakter eğitimi. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları. Tepe, H. (2002). Tepe, H. (2002). Değerler ve değer bilgisi. Bilgi ve Değer, Ş. Yalçın (ed.), Vadi Yay., Ankara, 2002, 342-353.

Dersin İçeriği

İlköğretim Türkçe Dersi Programı ve Türkçe ders kitaplarındaki açık ve örtülü değerler, metinlerle değer aktarımına ilişkin etkinlik geliştirme.

Dersin Amacı

İlköğretim Türkçe Dersi Programı ve ders kitaplarında aktarılan açık ve örtük değerleri belirleyip örnek etkinlikler geliştirebilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değer kavramı ve türleri
2 Değer kavramı ve türleri
3 İlköğretim Türkçe Dersi Programı?ndaki açık değerler
4 İlköğretim Türkçe Dersi Programı?ndaki örtük değerler
5 İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki açık değerler
6 İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki örtük değerler
7 İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki açık değerler
8 İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki örtük değerler
9 Ara sınav
10 İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki açık değerler
11 İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki açık değerler
12 Metinlerle değer aktarımına ilişkin örnek etkinlik geliştirme
13 Metinlerle değer aktarımına ilişkin örnek etkinlik geliştirme
14 Metinlerle değer aktarımına ilişkin örnek etkinlik geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 2 30 1
54 Ev Ödevi 3 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 15 7 105
29 Bireysel Çalışma 16 5 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544191 İlköğretim Türkçe Dersi Programı’ndaki ders programında aktarılan açık ve örtük değerleri belirler.
2 1544192 İlköğretim Türkçe dersi kitaplarındaki açık ve örtük değerleri belirler.
3 1544193 İlköğretim Türkçe Dersi Programı ekseninde metinler aracılığıyla değer aktarımına ilişkin etkinlikler geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr