Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. K.Tuncer Çağlayan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armaoğlu, Fahir. 19. yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1991. Armaoğlu, Fahir. 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1996. Sander, Oral. Siyasi Tarih. Ankara. 1998. Akşin, Sina. Türkiye Tarihi. İstanbul. 1989. Uçarol, Rıfat. Siyasi Tarih 1789 – 1999. İstanbul. 2000. Asun, Ziya Nur. Osmanlı Tarihi. İstanbul. 1994. Ünal, Tahsin. Türk Siyasi Tarihi 1700 – 1958. İstanbul. 1958. Öztuna, Yımaz. Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi. 1963- 1967. Martran, Robert. Osmanlı İmparotorluğu Tarihi. İstanbul. 1999. Thomsen, David. Political İdeas Turkish. İstanbul. 2000. Hummer, Purgstall, Joseph Von. Osmanlı Devleti Tarihi. İstanbul. 1983.

Dersin İçeriği

Sovyetler Birliği’nin dağılışı sonucu ortaya çıkan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerin tarihsel, ekonomik, kültürel ve sosyal yapıları. Bu Devlet ve Toplumların Tarihi Coğrafyaları, Çağdaş Tarihleri ve Günümüz Dünyasındaki Sorunları.

Dersin Amacı

Yakın dönem Türkiye tarihinde meydana gelen önemli olaylar ve bu olayların sebep sonuçları öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Devleti gerileme dönemi sosyo – ekonomik olayları.
2 Fransız İhtilali ve Türk Dünyasına etkileri
3 Sanayi İnkılâbı ve Türk Dünyasına etkileri.
4 Orta Asya Türk Dünyası.
5 I.Dünya Savaşına giden yolda Sömürgecilik
6 I.Dünya Savaşına giden yolda Rusya ve Japonya’nın Orta Asya üzerindeki amaçları.
7 I. Dünya Savaşı
8 ARA SINAVLAR
9 Bolşevik İhtilali
10 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve bıraktığı miras.
11 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu.
12 1929 Dünya ekonomik buhranının Türk Dünyasına etkileri
13 Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
14 II. Dünya Savaşı ve Türkiye’nin tutumu.
15 FİNAL SINAVLARI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107542 1497441 Yakın dönem Türk tarihi ve Türklerin egemenliği hakkında bilgilenmesini sağlamak.
107543 1497440 Yakın Dönem Türk Dünyası hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
107542 3 3 3 1 1 1
107543 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr