Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Zeki APAYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürdal, A vd. (2001). Fen Eğitimi İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler. MÜ. Yayını: İstanbul. - Karamustafaoğlu, O.ve Yaman, S. ( 2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı yayıncılık: Ankara. - Cross, R. (1996). Teaching Primary Science. Longman Ltd: Australia. - Bosak,V.S. (1991). Science is . Scholastic. U.S.A. - Carin, A.A. (1997). Guided Activities For Elementary School Science. Fourth Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A. - Carin, A.A. (1997). Teaching Modern Science. Seventh Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A. - Howe, C.,A.& Jones,L., (1998). Engaging children in science. Second Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A. - Lawson, A., E. (1995).Science teaching and the development of thinking. Wadsworth Publishing company: California, USA. -İnternet kaynakları

Dersin İçeriği

Fen öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek ve fen öğretiminin önemini kavrayabilmektir.

Dersin Amacı

Fen öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek ve fen öğretiminin önemini kavrayabilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders programının açıklanması
2 2 Fen öğretiminin önemi ve gerekliliği Information processing a review of implications of Johnstone s model for science education.pdf
3 3 Çoklu zekâ kuramının fen öğretimindeki yeri Information processing a review of implications of Johnstone s model for science education.pdf
4 4 Yapılandırmacı öğrenme modelleri ve fen öğretimi Information processing a review of implications of Johnstone s model for science education.pdf
5 5 Argümantasyona dayalı öğrenme Information processing a review of implications of Johnstone s model for science education.pdf
6 6 Dünyadaki son gelişmeler-1(İnternet araştırmaları) Nerological Basis of Learning Development and Discovery Öğrenmenin Nörolojik Temelleri.pdf
7 7 Dünyadaki son gelişmeler-2(İnternet araştırmaları) Nerological Basis of Learning Development and Discovery Öğrenmenin Nörolojik Temelleri.pdf
8 8 Ara sınav Neurological Basis of Learning Development and Discovery Öğrenmenin Nörolojik Temelleri.pdf
9 9 Fen deneyleri ve öğretimdeki önemi-1 Neurological Basis of Learning Development and Discovery Öğrenmenin Nörolojik Temelleri.pdf
10 10 Fen deneyleri ve öğretimdeki önemi-2 Neurological Basis of Learning Development and Discovery Öğrenmenin Nörolojik Temelleri.pdf
11 11 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-1 Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
12 12 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-2 Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
13 13 Yeni yaklaşımlara uygun örneklerin tartışılması-3 Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
14 14 Yeni yaklaşımların ve dersin değerlendirilmesi Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
15 Yeni yaklaşımların ve dersin değerlendirilmesi Fen Eğitiminde Güncel Konular.pdf
16 15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 92 92
2 Final Sınavı 1 92 92

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1700412 Fen öğretiminin önemini kavrayabilme.
2 1700413 Fen eğitiminin tarihçesini kavrayabilme.
3 1700414 Bu alanda çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr