Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇEVİK KANSU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar: Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L.A. (2014). Research methods, design, and analysis (12nd. Ed.). London: Pearson. Creswell, J.W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Ed.). London: Pearson. Cresswell, J.W. (2017). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi (H. Ekşi çev.ed). İstanbul: Edam. (Çalışmanın orijinali 2011`te yayımlanmıştır.) Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. & Hyun, H. H. (2012). How to design & evaluate research in education (8th Edt.). London: McGraw Hill. Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P.W. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th Edt.). London: Pearson. McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). London: Pearson. Yardımcı Kaynaklar: Anderson, G. (2000). Fundamentals of educational research. London: Routledge Falmer (LB 1028 A545 2000). Balnaves, M. & Caputi, P. (2001). Introduction to quantitative research methods: An investigative approach. London: Thousand Oaks (HA 29/B180/2001). Baş, T. (2010). Anket (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bell, J. (2005). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education and social sciences (4th Edt.). Buckingham: Open University Press. Bonate, P.L. (2000). Analysis of pretest-posttest design. London: Chapmann & Hall. Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151. Campbell, D.T. & Stanley, J.C. (1963). Experimental & quasi-experimental designs for research. London: Houghton Mifflin. Carifio, J., & Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education, 42, 1150– 1152. Christensen, P.M. & James, A. (2000). Research with children: perspectives and practices. London: Falmer Press (HQ 767.85/C462/2000). Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6 th Edt.). London: Routledge. Colton, D., & Covert, R.W. (2007). Designing and constructing instruments for social research and evaluation. NewYork: Wiley. Cramer, D. (2003). Advanced quantitative data analysis. Philadephia: Open University Press. Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2 nd Ed.). London: Sage Publications (H62 C865 2003). Creswell, J.W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th Ed.). London: Sage Publications. Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social research projects (4th Edt). Buckingham: Open University Press. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi. Grimm, L.G. & Yarnold, P.R. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. Washington: American Psychological Association (QA 278 R221 1995). Hancock, G.R. & Mueller, R.O. (2010). The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences. London: Routledge. Johnson, R.B., & Christensen, L. (2000). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th Ed.). London: Sage. Maxim, P.S. (1999) Quantitative research methods in the social sciences. Oxford: Oxford University Press (HA 29 M450 1999). Mertens, D.M. (2005). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods (2 nd Edt.). London: Sage Publications (LB1028 M557 2004). Meyers, L.S., Gamst, G. & Guariona, A.J. (2005). Applied multivaried research: Design and interpretation. London: Sage. Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology. London: Falmer Press (LB 2846/P346/1996) Robson, C. (2002). Real world research (2nd Edition). Oxford: Blackwell. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D.T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. New York: Haughton Mifflin. Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.1). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.1) Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.2). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.2) Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.3). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.3) Saris, W.E., & Gallhofer, I.N. (007). Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research. NEW York: Wiley. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel. Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (3. Baskı). e-kitap.

Dersin İçeriği

Nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri, araştırmada kullanılacak istatistiksel çözümleme ve test teknikleri; SPSS for Windows ve Microsoft MS Excel gibi istatistik ve tablolama yazılımları kullanılarak nicel verileri analiz etme; yapılan araştırmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırma, araştırmanın sonucunda uygun çözüm önerilerinde bulunma.

Dersin Amacı

Nicel araştırmanın temel özellikleri ve çeşitli yöntemleri konusunda kavramsal bir temel oluşturma ve uygulamalarla nicel araştırma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nicel araştırmanın temel kavramları
2 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması.
3 Nicel araştırmanın önemi
4 Nicel araştırmada analiz
5 Nicel araştırmada gözlem
6 Anket geliştirme süreci
7 Anket sorularının oluşturulması
8 Anket sorularının oluşturulması
9 Ara sınav
10 İstatistiksel kavramlar
11 Eğitimde SPSS kullanımı
12 Verilerin analizi
13 Sonuçların yazılması
14 Sonuçların değerlendirilmesi
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 13 5 65
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519735 Öğrenciler, nicel araştırma metodunu kullanarak tez yazabilme hakkında bilgi edineceklerdir.
2 1519742 Öğrenciler, öğrendiklerini tez çalışmalarında uygulama ve araştırma hakkında bilgi edineceklerdir.
3 1519748 Öğrenciler, eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavram ve bilgileri hakkında bilgi edineceklerdir.
4 1519749 Öğrenciler, istatistiksel kavramlar hakkında bilgi edineceklerdir.
5 1519756 Öğrenciler, eğitimde SPSS kullanımı hakkında bilgi edineceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 2 5
3 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 5
5 4 5 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr