Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doçent Mustafa Kasım KIROĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel, Özcan. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık Erdoğan, İrfan. (2000). Çağdaş Eğitim Sistemleri. Ankara:Sistem Yayıncılık Balcı, Ali, (2009) Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi, Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri, Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci, A.B.D. İngiliz, Alman, Norveç, Finlandiya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Japon Eğitim Sistemleri

Dersin Amacı

Öğrenciler farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini, eğitim programlarını, öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim ile ilgili konularda eleştirel bakış açıları kazanırlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı karşılaştırmalı eğitim.docx,
2 Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi karşılaştırmalı eğitim - (1).docx,
3 Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri karşılaştırmalı eğitim - (2).docx,
4 Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci karşılaştırmalı eğitim - (3).docx,
5 Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci karşılaştırmalı eğitim - (3).docx,
6 Türk eğitim sistemi ile İskandinav ülkeleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması karşılaştırmalı eğitim - (4).docx,
7 Alman, Avusturya, İtalyan ve Fransız eğitim sistemleri karşılaştırmalı eğitim - (5).docx,
8 Alman, Avusturya, İtalyan ve Fransız eğitim sistemleri karşılaştırmalı eğitim - (6).docx,
9 Arasınav
10 İspanya ve Portekiz eğitim sitemleri ile Türk eğitim sisteminin karşılaştırılması karşılaştırmalı eğitim - (7).docx,
11 Amerikan ve İngiliz eğitim sistemleri karşılaştırmalı eğitim - (8).docx,
12 Amerikan ve İngiliz eğitim sistemleri karşılaştırmalı eğitim - (8).docx,
13 Japon eğitim sistemi karşılaştırmalı eğitim - (9).docx,
14 Japon ve Türk eğitim sisteminin karşılaştırılması karşılaştırmalı eğitim - (9).docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335623 Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olma; Avrupa Birliği süreci ve Uluslar arası eğitimdeki gelişmeler hakkında farkındalığı arttırma; Türkiye ve İskandinav ülkeleri eğitim sistemlerini karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70225 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 70226 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 70227 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 70228 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 70229 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 70230 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr