Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karakter ve Değer Eğitimi, Editörler. Salih Zeki Genç ve Adem Beldağ, Ankara, 2019.

Dersin İçeriği

Değerler: Temel Kavramlar, Eğitim Felsefesi ve Hedefleri Bakımından Karakter ve Değer Eğitimi, Kültür, Kalkınma ve Değerler Eğitimi, Çok Kültürlü Toplumlarda Değerler, Din, Ahlak ve Değerler, Değerler ve Medya, Değerlere Dayalı Okul ve Yönetimin İmkanı, Öğretim Programlarında Değer Eğitimi, Değer Eğitiminde Yaklaşımlar ve Yöntemler

Dersin Amacı

Eğitimin amaçları ve bireye kazandıracağı davranış değişikliklerinde etkili olan değerlerin, değer felsefesi ile ilişkilendirilerek açıklanacağı bu derste, çoğu zaman tanımlama güçlüğü ile karşı karşıya kalınan değerler alanının tüm tartışmaları çeşitli ders programlarının amaçlar ve değerler kısmıyla birlikte ele alınacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değerler: Temel Kavramlar 1. hafta.docx,
2 Eğitim Felsefesi ve Hedefleri Bakımından Karakter ve Değer Eğitimi 2. hafta.docx,
3 Kültür, Kalkınma ve Değerler Eğitimi 3. hafta.docx,
4 Çok Kültürlü Toplumlarda Değerler 4. hafta.docx,
5 Din, Ahlak ve Değerler 5. hafta.docx,
6 Değerler ve Medya 6. hafta.docx,
7 Değerlere Dayalı Okul ve Yönetimin İmkanı 7. hafta.docx,
8 Ara Sınav 8. hafta.docx,
9 Öğretim Programlarında Değer Eğitimi 9. hafta.docx,
10 Değer Eğitiminde Yaklaşımlar ve Yöntemler 10. hafta.docx,
11 Değer Eğitiminde Aile, Çevre ve Okulun Rolü 11. hafta.docx,
12 Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinde Değer Eğitimi 12. hafta.docx,
13 Sanat ve Estetik Değer Eğitimi 13. hafta.docx,
14 Değerlerin Aktarım Aracı Olarak Tarih Öğretimi 14. hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
27 Makale Yazma 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341801 Değer kavramını tanımlar.
2 1341802 Değerlerin özelliklerini sıralayabilir.
3 1341803 Değerlerin işlevlerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70703 Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 70704 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 70705 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme
4 70706 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 70707 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 70708 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 70709 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 70710 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 70711 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 70712 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 70713 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 70714 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 70715 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 70716 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 70717 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 70718 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr