Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi Bernard Lewis, Modern Türkiye Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma

Dersin İçeriği

Modern Dönemin Siyasi Olayları ve Eğitime Etkileri Siyasi, Askeri, Hukuki, Ekonomik alanlarda Yenilikler Eğitimde Yenilikler

Dersin Amacı

Modernleşmenin genel hatlarıyla ortaya konulması ve eğitimle ilişkisi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle, hem dünya genelindeki farklı düşünce akımlarının etkisi altında hem de kendi özgünlükleri çerçevesinde ele alınabilecek Türk Modernleşmesinin fikri temelleri ülkemizde eğitim camiasında da önemli tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra; dönemin aydınları eğitim sahasını fikirlerinin test edildiği bir laboratuvar olarak gördüğü için farklı ekollerin eğitime doğrudan etkileri bu dersin inceleme alanını oluşturacaktır. Günümüz Milli Eğitim sistemini ve geleceğe dönük adımların oluşumunu açıklayabilmek için Türk modernleşmesinin doğuş, gelişim ve yerleşme koşullarının fikri içeriğiyle birlikte incelenmesi dersin amacını oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimata kadar Modernleşme 1. hafta.docx,
2 Siyasi, Askeri, Hukuki, Ekonomik Yenilikler 1. hafta.docx,
3 Eğitimde Yenilikler 1. hafta.docx,
4 Meşrutiyet ve Islahat Çalışmaları 1. hafta.docx,
5 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 1. hafta.docx,
6 Medreselerde Yenileşme 1. hafta.docx,
7 Batı Standartlarında Açılan Okullar 1. hafta.docx,
8 Ara sınav
9 II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e 1. hafta.docx,
10 Osmanlı Modernleşmesinin Cumhuriyete Etkileri 1. hafta.docx,
11 Cumhuriyet Dönemi Modernleşme 1. hafta.docx,
12 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı 1. hafta.docx,
13 Cumhuriyet Döneminde Eğitim Reformları 1. hafta.docx,
14 Yeni Eğitim Kurumları 1. hafta.docx,
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
27 Makale Yazma 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341111 Modernleşmenin tanımını ve içeriğini anlatır
2 1341112 Modernleşmeyi belirli tarihsel olayla ve dönemlere göre değerlendirir
3 1341113 Modernleşmenin eğitim düşünce ve kurumlarına etkisini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70703 Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 70704 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 70705 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme
4 70706 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 70707 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 70708 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 70709 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 70710 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 70711 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 70712 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 70713 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 70714 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 70715 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 70716 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 70717 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 70718 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 5 5 4
3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr