Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Esengül Balcı- Öğretmenlerin Sosyal Statüsü ve Ödüllendirilmesi - Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi Türkay, N. Tok-Öğretmenlik Mesleğinin Öğretmenlerin Gereksinimlerini Karşılama düzeyi- Eğitim Yönetimi Dergisi 2023 Vizyonu-MEB Öğretmen Strateji Belgesi 2017/2023- MEB Türkiye'de Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı Mevcut Durum ve Öneriler 2017- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Avrupa'da Öğretmenlik Kariyeri Erişim Devamlılık ve Destek - European Commission/Eurydice Raporu - Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, 2018. Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği- Türk Eğitim Derneği Raporu-

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Tanımlar, Dersin katkısı, Eğitim, Meslek Edinme ve İş Piyasası, Çalışma Hayatının Boyutları-Anlam ve Önem, Çalışma Hayatında Planlama ve Zorluklara Eğitimin Katkısı, Türkiye'de ve Dünya'da başlıca Meslekler (Geçmişten Günümüze), Değişen Dünya ve Öğretmenlik Mesleği, Değişen Dünya Karşısında Türkiye'de Öğretmenlik Mesleği ,Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık, İş Doyumu, Çalışma koşulları, Öğretmen arz ve Talebinin Değerlendirilmesi, Çeşitlilikler, Öğretmenlik Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Değerlendirme

Dersin Amacı

Bu dersin amacı güncel eğitim sorunlarını çalışma hayatı odaklı olarak ele almaktadır. Son yıllarda eğitim - iş piyasası ilişkileri önemle ele alınan bir konudur. Çalışma odaklı yaklaşımlar ile eğitim ilişkisi eleştirel boyutları ile ele alınarak güncel kavramlar değerlendirilecektir. çalışmanın anlam ve önemi, eğitim ile kurulan bağı ve buna ilişkin kavramsal değişimler sosyolojik , ekonomik ve kültürel boyutları ele alınarak değerlendirilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hazırlık ve Planlama
2 Temel kavramlar, Tanımlar, Dersin katkısı ÇALIŞMA HAYATI VE EĞİTİM 2-8 HAFTA.pptx,
3 Eğitim, Meslek Edinme ve İş Piyasası EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx,
4 Çalışma Hayatının Boyutları-Anlam ve Önem EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx,
5 Çalışma Hayatında Planlama ve Zorluklara Eğitimin Katkısı EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx,
6 Türkiye'de ve Dünya'da başlıca Meslekler (Geçmişten Günümüze) EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx,
7 Geçmişten Günümüze Öğretmenlik Mesleği EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx,
8 Değişen Dünya ve Öğretmenlik Mesleği EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx, EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx,
9 Vize Sınavı
10 Değişen Dünya Karşısında Türkiye'de Öğretmenlik Mesleği EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx,
11 Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık, İş Doyumu, Çalışma koşulları EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx,
12 Öğretmen arz ve Talebinin Değerlendirilmesi, Çeşitlilikler EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx,
13 Öğretmenlik Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx,
14 Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339311 Güncel eğitim sorunlarını çalışma hayatı odaklı olarak ele alır.
2 1339314 Çalışma odaklı yaklaşımlar ile eğitim ilişkisi eleştirel boyutları ile ele alınarak güncel kavramlar değerlendirme yapılır.
3 1339316 Çalışmanın anlam ve önemi, eğitim ile kurulan bağı değerlendirilir.
4 1339317 Eğitime ilişkin kavramsal değişimler sosyolojik, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla birlikte dikkate alınır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70703 Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 70704 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 70705 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme
4 70706 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 70707 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 70708 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 70709 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 70710 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 70711 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 70712 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 70713 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 70714 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 70715 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 70716 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 70717 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 70718 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr