Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II Mübahat ,Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Matbu metinlerden Seçmeler

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesi'nin temel gramer konuları, belirli alanlara hitap eden seçme metinlerden okuma ve transkripsiyon çalışmaları

Dersin Amacı

Öğrenciyi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri okuyabilir, anlayabilir, üzerinde yorum yapabilir seviyeye getirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Transkripsiyon Alfabesi
2 Seslerin Türkçe ve Arapça/Farsça kelimelerdeki kullanımı, örnekler
3 Türkçe'de karşılığı olmayan Arapça sesler: "Ayın" ve "hemze" ve bu seslerin transkripsiyon kuralları
4 Örnek Metinlerden Okuma çalışması
5 Farsça kelimelerin yapısı, bazı Farsça ön ekler
6 Farsça Yapılı Tamlamalar ve çeviri kuralları
7 Farsça Çogul Ekleri, Farsça kalıplaşmış terim ve ibareler
8 İçeriğinde Farsça Yapılı Tamlama bulunan metin örneklerinden okuma ve çeviri çalışması
9 Matbu metin okumaları
10 Ara sınav değerlendirmesi
11 Arapça Kelimelerin yapısı: Aksam-ı Seb'a
12 Arapça'da kelime türetme kuralları: vezinler
13 Arapça üçüzlü kök kelimelerin fail ve mefulü
14 Arapça Yapılı Tamlamalar ve çeviri kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 10 40 1
54 Ev Ödevi 10 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 10 100

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549684 Öğrenci Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri okuyabilir, anlayabilir, yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78369 Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 78370 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 78371 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme
4 78372 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 78373 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 78374 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 78375 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 78376 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 78377 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 78378 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 78379 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 78380 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 78381 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 78382 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 78383 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 78384 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr