Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.S.Sırrı Bilge *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin İçeriği

Bu derste, ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-bitkisel ilaç, ilaç-alkol,sigara ve çevresel faktörlerinin etkileşimleri ve sonuçları hakkında gerekli olan bilgi ve tutum geliştirilmesi kavramsal olarak öğretilir

Dersin Amacı

Öğrencilerin bir ilacın, beraberinde veya öncesinde alınan kullanılan bir diğer ajan (ilaç, alkol, sigara, besin, tanı testleri, çevresel etkenler) tarafından etkisinin değişebileceğini öğrenmesi ve bu çerçevede uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlaç etkileşimleri hakkında genel bilgiler
2 İlaçların etkisini değiştiren faktörler
3 Farmakokinetik etkileşimler (Absorpsiyon düzeyinde etkileşimler)
4 Dağılım düzeyinde etkileşimler
5 Biyotransformasyon düzeyinde etkileşimler
6 İtrah düzeyinde etkileşimler
7 Ara sınav
8 Farmakodinamik etkileşimler (Sinerjizma)
9 Farmakodinamik etkileşimler (Kimyasal antagonizma ve Fizyolojik antagonizma)
10 Farmakolojik antagonizma
11 Farmasötik ilaç etkileşimleri
12 Klinik önemi olan ilaç etkileşimleri
13 İlaç besin etkileşimleri I
14 İlaç besin etkileşimleri II

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566336 İlaçları kullanırken ilaç etkileşimlerini ve ilacın etkisini değiştiren başka faktörler olduğunu hatırlar ve bu konuda çevresini bilgilendirir
2 1566337 Klinik önemi olan ilaç etkileşimlerini bilir
3 1566338 İlaç-besin etkileşimlerini açıklar
4 1566334 İlaçları kullanırken ilaç etkileşimlerini ve ilacın etkisini değiştiren başka faktörler olduğunu hatırlar ve bu konuda çevresini bilgilendirir
5 1566335 Klinik önemi olan ilaç etkileşimlerini bilir
6 1566333 İlaç-besin etkileşimlerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3
2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3
3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3
4 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3
5 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3
6 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr