Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.S.Sırrı Bilge *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ağrı, Serdar Erdine, Nobel Tıp Kitabevi, 3. Baskı, 2007. Ağrı Tedavisi El Kitabı - Ronald Melzack - Serdar Erdine, Güneş Kitabevi.

Dersin İçeriği

Ağrı ve analjezide rol oynayan merkezi ve periferik mekanizmalar, Endojen opioderjik, kolinerjik, katekolaminerjik, glutamaterjik, histaminerjik, serotonerjik, nitrerjik sistem ve reseptörler, ağrı değerlendirme test ve modelleri; hot plate, tail flick ve viseral ağrı modelleri

Dersin Amacı

Ağrı ve analjezide rol oynayan merkezi ve periferik mekanizmaların farmakolojisi ile ilgili kavramların öğrenilmesi. Endojen opioderjik, kolinerjik, katekolaminerjik, glutamaterjik, histaminerjik, serotonerjik, nitrerjik sistem ve reseptörlerin öğretilmesi. Dersin pratik uygulamasında ağrı ve analjezi çalışmalarında kullanılan hayvan modelleri ve deneysel yöntemlerin uygulamalı olarak gösterilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağrı fizyolojisi-1
2 Ağrı fizyolojisi-2
3 Somatik ağrı-1
4 Somatik ağrı-2
5 Viseral ağrı-1
6 Viseral ağrı-2
7 Somatik ağrı modelleri uygulama
8 Viseral ağrı modelleri uygulama
9 Opioderjik olmayan analjezik ilaçlar-1
10 Opioderjik olmayan analjezik ilaçlar-2
11 Narkotik analjezikler-1
12 Narkotik analjezikler-2
13 Ağrı tedavisinde güncel yaklaşımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 40 40 1
48 Sözlü Sınav 40 40 1
49 Performans 20 20 1
2 Final Sınavı 40 40 1
37 Gözlem 20 20 1
51 Sözlü Sınav 40 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 14 14
10 Tartışma 1 20 20
11 Soru-Yanıt 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566261 Ağrı ve analjezide temel mekanizmalar
2 1566259 Somatik ağrı modelleri
3 1566260 Viseral ağrı modelleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 1 1 1 3 4 5 4
2 5 3 1 3 1 2 3 5 5 4
3 5 3 1 3 1 2 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr