Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Arzu ERDAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin İçeriği

Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Nedir? Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Nedir? Akılcı ilaç kullanımının önemi AİK’in Genel İlkeleri AİK’da temel sorunlar AİK ile İlgili Yasal Mevzuat Nedir? AİK ve kanıta dayalı tıp İlaç Endüstrisini İlgilendiren AİK İlkeleri Nelerdir? Hekimleri İlgilendiren Yönleriyle AİK İlkeleri Nelerdir? Eczacıları İlgilendiren Yönleriyle AİK İlkeleri Nelerdir? Düzenleyici Otoriteleri İlgilendiren AİK İlkeleri Nelerdir? Hastaları İlgilendiren AİK İlkeleri Nelerdir? Diğer Paydaşların AİK İle İlgili Rolleri Nelerdir? Uygunsuz Yapılan Ürün Tanıtım Faaliyetlerinin Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Sorununa Katkıları Nelerdir? Ürün Tanıtımının AİK’e Uygun Yapılabilmesi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir? Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Bilinçsiz ilaç kullanımı Polifarmasi Doğru reçete yazımı ilkeleri, yanlış reçete örnekleri Hipertansiyonda akılcı ilaç kullanımı Angina pektoris olgularında akılcı ilaç kullanımı Üst solunum yolu infeksiyonlarında akılcı ilaç kullanımı K-ilaç listelerinin güncellenmesi İlaç etkileşmelerinin akılcı ilaç kullanımındaki rolü Çocuk hastalıklarında akılcı ilaç kullanımı Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı Gebelikte akılcı ilaç kullanımı Akılcı ilaç kullanımının farmakoekonomideki rolü

Dersin Amacı

Akılcı ilaç kullanımı yönünde uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, rasyonel farmakoterapi ilkeleri ve sağlık personelinin uygulamalardaki rolü öğretilecek, reçete örnekleri üzerinden uygulamalarla akılcı ilaç kullanım bilgi ve becerisi kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili Temel Bilgiler ; Dünyada ve Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı
2 Akılcı İlaç Kullanımında Sağlık Çalışanlarının Görevleri; Toplumun Akılcı İlaç Kullanımındaki Rolü
3 Reçete ve Elektronik Reçete Nedir? Reçetesiz İlaç Kullanımı Nedir? Çoklu İlaç Kullanımında Nelere Dikkat Edilmelidir?
4 Farmakovijilans Tanımı ve Uygulamaları
5 Özel Durumlarda İlaçların Akılcı Kullanımı 1- Gebe ve Emzirenlerde Akılcı İlaç Kullanımı
6 Özel Durumlarda İlaçların Akılcı Kullanımı 2- Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı
7 Özel Durumlarda İlaçların Akılcı Kullanımı 3- İleri Yaştaki Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı
8 ARA SINAV
9 Kronik Hastalığı Olanlarda Akılcı İlaç Kullanımı 1: Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Astım/KOAH Tedavisi İçin Kullanılan İlaçlar
10 Kronik Hastalığı Olanlarda Akılcı İlaç Kullanımı 2: Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
11 İlaç Hataları ve Uygulama Hatalarına Örnekler
12 FİNAL SINAVI
13
14
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 30 1 30
12 Takım/Grup Çalışması 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566347 Akılcı ilaç kullanımını (AİK) tanımlamak ve uygulamak
2 1566348 Reçeteli ve reçetesiz ilaç kullanımını tanımlamak
3 1566349 Çoklu ilaç kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi edinmek
4 1566350 Özel durumlarda İlaçların akılcı kullanımı hakkında bilgi edinmek
5 1566351 İlaç kullanımı esnasında meydana gelebilecek yanlışlıkları belirlemek
6 1566352 Farmakovijilans kavramı/çalışmalarının ve bildirimlerinin önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr