Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Arzu ERDAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 2- Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor. Temel ve Klinik Farmakoloji. Çeviri. ed. Akkan G. 12. baskı. Nobel Tıp kitapevleri 2016.

Dersin İçeriği

İlaçların uygulanma yerlerinden emilimi, vücutta dağılımı, metabolize edilmesi ve atılmasıyla ilgili süreçler

Dersin Amacı

İlaçların vücuttaki yazgısını öğrenerek bir ilaçtan maksimum yararlı etkiyi elde ederken istenmeyen etki oluşturmasını önleyecek optimal dozun belirlenebilmesi için gerekli bilgileri edinmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakolojiye Giriş
2 İlaçların emilimi ve biyoyararlanım
3 İlaç uygulama yolları ve uygulama yerinden emilim
4 İlaçların dağılımı
5 İlaç dağılımını etkileyen faktörler
6 Kan beyin bariyeri ve santral sinir sistemine ilaç geçişi
7 İlaçların metabolizması 1
8 İlaçların metabolizması 2
9 İlaçların atılımı
10 Eliminasyonun kinetiği
11 Farklı hasta gruplarında ilaç kullanımı
12 Doz-konsantrasyon etki ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
11 Soru-Yanıt 20 1 20
29 Bireysel Çalışma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566323 Temel farmakokinetik kavramları ifade edebilmek
2 1566324 İlaçların farmakokinetik parametrelerini açıklayabilmek
3 1566325 Özel klinik durumlarda dozaj rejiminin optimizasyonu yapmak için farmakokinetik kavramları uygulayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 1 1 1 2 3 2 5 4
2 5 4 1 1 1 2 3 2 5 4
3 5 4 1 1 1 2 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr