Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erdal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin İçeriği

Endokrin sistem farmakolojisine giriş Hormon reseptörleri ve post reseptör olaylar Gonadotropinler ve antigonadotropik ilaçlar Androjenler, anabolik steroidler ve antagonistleri Östrojen, progestin ve antagonistleri Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri ve ACTH Büyüme hormonu, prolaktin Oksitosin, ADH Antitiroid ilaçlar İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçlar Kalsiyotropik ilaçlar

Dersin Amacı

Endokrin sistem ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrin sistem farmakolojisine giriş
2 Hormon reseptörleri ve post reseptör olaylar
3 Gonadotropinler ve antigonadotropik ilaçlar
4 Androjenler, anabolik steroidler ve antagonistleri
5 Östrojen, progestin ve antagonistleri
6 Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri ve ACTH
7 Ara sınav
8 Büyüme hormonu, prolaktin
9 Oksitosin, ADH
10 Antitiroid ilaçlar
11 İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçlar
12 Kalsiyotropik ilaçlar
13 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 1 20 20
11 Soru-Yanıt 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566311 Kalsiyum homeostazisini etkileyen ilaçların farmakokinetiğini, farmakodinamiğini ve etki mekanizmasını öğrenir
2 1566312 Oral kontraseptif ilaçların farmakokinetiğini, farmakodinamiğini ve etki mekanizmasını öğrenir.
3 1566313 İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçların farmakokinetiğini, farmakodinamiğini ve etki mekanizmasını öğrenir
4 1566314 Antitiroid ilaçların farmakokinetiğini, farmakodinamiğini ve etki mekanizmasını öğrenir.
5 1566315 Endokrin sistem ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2
2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2
3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2
4 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2
5 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr