Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Arzu ERDAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, S.Oğuz Kayaalp, 2012, Pelikan Yayıncılık, Ankara Basic & Clinical Pharmacology, Bertram G. Katzung, 14.th edition, 2018, McGraw-Hill.

Dersin İçeriği

Santral sinir sistemi farmakolojisinin temelleri ve satral sinir sistemini etkileyen ilaçlar (hipnosedatifler, nöroleptikler, antidepresanlar, antiepileptikler, genel ve lokal anestezikler)

Dersin Amacı

Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlarla ilgili gerekli bilgilerin edinilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Santral sinir sistemi farmakolojisine giriş
2 Nöromediyatörler, sinapslar ve etkileşimleri 1
3 Nöromediyatörler, sinapslar ve etkileşimleri 2
4 Genel Anestezinin Farmakolojik yönü ve genel anestezikler
5 Lokal Anestezikler
6 Hipnosedatif ilaçlar
7 Nöroleptik ilaçlar (Şizofrenide kullanılan ilaçlar)
8 Antidepresan ilaçlar
9 Santral Sinir Sistemi Stimülanları
10 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
11 Antiepileptik İlaçlar
12 Parkinson ve Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
11 Soru-Yanıt 24 1 24
29 Bireysel Çalışma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566358 Santral sinir sistemindeki ileti sistemi, nörotransmitterler ve reseptörlere ilişkin temel bilgilerin edinilmesi
2 1566359 Santral Sinir Sisteminde ilaçların etkilediği alanların ve muhtemel tedavi hedeflerinin anlaşılması
3 1566360 Santral sinir sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmalarının ve istenmeyen etkilerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr