Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.S.Sırrı BİLGE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 2- Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002 3- Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri

Dersin İçeriği

Araştırmanın önemi anlamı, araştırma türleri, teori ve varsayımın araştırmadaki yeri, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları veri toplamaya yönelik araştırma tasarımları araştırma projesinin hazırlanması.

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel bir araştırmayı planlayabilme, araştırma projesi hazırlayıp sunabilme bilgisi verme amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntembilimi
2 Araştırma konusunu belirleme
3 Araştırma problemini tanımlama
4 Kaynakların taranması
5 Hipotezin yazılması
6 Araştırma yöntem ve modelini belirleme
7 Ara Sınav
8 Verilerin toplanması ve analizi
9 Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
10 Yorumlama ve rapor yazımı
11 Bilimsel yayın etiği ilkeleri
12 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
13 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 2 20 40
11 Soru-Yanıt 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566658 Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2 1566659 Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3 1566660 Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
4 1566661 Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
5 1566662 Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme
6 1566663 Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
7 1566664 Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5
2 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
4 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5
5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5
6 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5
7 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr