Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Yüksel KESİM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin İçeriği

Bu derste, kalsiyum ve diğer kalsiyotropik ilaçlar hakkında gerekli olan bilgi ve tutum geliştirilmesi kavramsal olarak öğretilir.

Dersin Amacı

Öğrencilerin kalsiyum metabolizmasının hormonal kontrolü hakkında bilgi sahibi olması ve bu çerçevede uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalsiyum ve kalsiyum homeostazı
2 Kalsiyum bileşikleri
3 Paratiroid hormon ve türevleri
4 D vitaminleri I
5 D vitaminleri II
6 Kalsitonin
7 Ara sınav
8 Bifosfonatlar
9 Kalsiyum metabolizmasını etkileyen diğer hormonlar ve ilaçlar
10 Osteoporoz tedavisi
11 Östrojenler ve androjenler
12 Glukokortikoidler
13 Büyüme hormonu ve tiroid hormonları
14 Kalsiyum metabolizması bozukluklarında kullanılan diğer ilaçlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121841 1566579 Kalsiyotropik hormonların neler olduğunun bilinmesi ve organizmadaki rollerini açıklanması
121842 1566577 Kalsiyum homoestazı hakkında yeterli bilgiye sahip lunması
121843 1566578 Kalsiyotropik ilaçların tedavide kullanım alanları ve yan tesirlerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr