Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Arzu ERDAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 2- Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor. Temel ve Klinik Farmakoloji. Çeviri. ed. Akkan G. 12. baskı. Nobel Tıp kitapevleri 2016. 3- Goodman & Gilman'ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı. Çeviri ed. Erdem R. Güneş Tıp Kitapevi; 2017.

Dersin İçeriği

İlaçların etki mekanizmaları, doz, konsantrasyon, etki ilişkisi, reseptör kavramı ve ilaç reseptör ilişkileri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere genel farmakolojinin önemli önemli bir kısmını oluşturan farmakodinamik konuları hakkında bilgi edinmelerini sağlama ve fikir yürütebilme becerisini kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakodinamiğe giriş: Reseptör Kavramı
2 Yapısal ve İşlevsel Açıdan Reseptörlerin Sınıflandırılması
3 Sinyal İleti Yolları
4 İkincil Ulaklar
5 Doz-Cevap Eğrileri: İlaç-Reseptör Etkileşiminin Kantitatif İfade Edilmesi
6 İlaçların etki mekanizmaları
7 Ara Sınav
8 İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1
9 İlaç etkisini değiştiren faktörler 2
10 İlaçlar arası farmakodinamik etkileşimler
11 İlaçların toksik etkileri
12 Yılsonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568309 Farmakodinamik ve ilaç etkisinin moleküler mekanizmalarını açıklar.
2 1568310 Farmakokinetik ve farmakodinamik arasındaki ilişkiyi tartışır
3 1568311 Membran transporterlarının ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiği üzerine etkisini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 1 1 1 2 5 5 4
2 4 1 1 1 1 1 2 5 5 4
3 4 1 1 1 1 1 2 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr