Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.S.Sırrı BİLGE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin İçeriği

Ruh sağlığı hastalıklarında kullanılan ilaç grupları, etki mekanizmaları, yan etkileri, reçeteleme prensipleri, bağımlılık potansiyelleri

Dersin Amacı

Ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını, bu ilaçların etki şekillerini, veriliş yollarını ve yan etkilerini, bağımlılık tür ve mekanizmalarını öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanstral sinir sistemi farmakolojisine giriş
2 Antidepresan ilaçlar 1
3 Antidepresan ilaçlar 2
4 Antipsikotik ilaçlar 1
5 Antipsikotik ilaçlar 2
6 Sedatif hipnotik ilaçlar 1
7 Sedatif hipnotik ilaçlar 2
8 Ara SINAV
9 İlaç bağımlılığı ve kötüye kullanımı 1
10 İlaç bağımlılığı ve kötüye kullanımı 2
11 Final sınavı
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566598 Ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç gruplarını tanımlamak
2 1566599 Psikiyatride kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını öğrenmek
3 1566600 Psikiyatride kullanılan ilaç gruplarının yan etkilerini ve etkileşimlerini öğrenmek
4 1566601 Psikiyatride kullanılan ilaçların bağımlılık yapma potansiyellerini öğrenmek
5 1566602 Bu hastalıklarda ilaç kullanımına ilişkin literatür taraması yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr