Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.S.Sırrı Bilge *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin İçeriği

Yaşlılığa bağlı farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler, yaşlılarda sık kullanılan ilaçlar,ilaç etkileşimleri

Dersin Amacı

Yaşlılar ve diğer özel hasta gruplarında ilaç kullanımıyla ilişkili temel bilgileri öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşlılık fizyolojisi
2 Yaşlanmaya bağlı farmakodinamik değişiklikler
3 Yaşlanmaya bağlı farmakokinetik değişiklikler
4 Geriatrik hasta grubunda sık karşılaşılan hastalıklar
5 Geriatrik hastalarda kullanılabilen güvenli ilaçlar
6 Geriatrik hastalarda kullanımı uygunsuz olabilecek ilaçlar
7 Geriatrik hastalarda sık karşılaşılan advers ilaç reaksiyonları
8 ARA sınav
9 Geriatrik hastalarda çoklu ilaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri
10 Geriatrik hastalarda tedavi uyuncunu bozan faktörler
11 Geriatrik hastalarda akılcı ilaç kullanımı
12 final sınavı
13
14
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568394 Yaşlılık döneminde ilaç etkisini değiştiren farmakokinetik faktörleri değerlendirebilmek
2 1568395 Geriyatrik hastada ilaç etkisini değiştiren farmakodinamik faktörleri değerlendirebil
3 1568396 Geriyatrik hastada uygunsuz ilaç kullanımının doğurabileceği olası riskleri tartışabil
4 1568397 Geriyatrik hastada güvenli ilaç gruplarını ayırt edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr