Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.S.Sırrı BİLGE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 2- Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor. Temel ve Klinik Farmakoloji. Çeviri. ed. Akkan G. 12. baskı. Nobel Tıp kitapevleri 2016.

Dersin İçeriği

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi (hipertansiyon, kalp yetmezliği, aritmi ve angina tedavisinde kullanılan ilaçlar) Solunum sistemini etkileyen ilaçlar (astım ilaçları, antitussif ve ekspektoranlar)

Dersin Amacı

Kalp damar sistemi ve solunum sistemi üzerinde etki gösteren ilaçları, bu ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antihipertansif ilaçlar
2 Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
3 Periferik Vazodilatörler
4 Antianjinal ilaçlar
5 Antiaritmik ilaçlar
6 Hipolipidemik ilaçlar
7 Antirombositik ilaçlar
8 Ara Sınav
9 Antiastmatik ilaçlar
10 Antitusif ilaçlar
11 Ekspektoran İlaçlar
12 Mukolitik ilaçlar
13 Final SInavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
37 Gözlem 1 20 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 13 13
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30
48 Sözlü Sınav 1 1 1
49 Performans 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602755 Temel kardiovasküler farmakolojik ajanları tanımak
2 1602756 Temel kardiyovasküler ajanların özelliklerini bilmek
3 1602757 Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanların kullanım alanlarını ayırt etmek
4 1602758 Temel solunum sistemi ilaçlarını tanımak
5 1602759 Temel solunum sistemi ilaçlarının özelliklerini sıralamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr