Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67365 Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Doktora Programıdır
2 67366 Doktora programının süresi 4 yıldır
3 67367 Yürütülmekte olan doktora programı toplam 31 dersten oluşmaktadır
4 67368 Bilimsel yenilikler ve bu yeniliklere ait kaynakları tarama becerisinin kazanılması
5 67369 Araştırma kaynaklarının doğru takibi ve değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilerin sunulması
6 67371 Evcil hayvanlarda Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması
7 67379 Sürekli olarak gelişen reprodüktif biyoteknolojik yöntemler ve bunların uygulama becerilerinin kazandırılması
8 67370 Ülke hayvancılığının gelişmesinde ve ırkların ıslahında suni tohumlamanın öneminin ortaya çıkarılması
9 67373 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahip olma.
10 67372 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
11 67375 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme
12 67374 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
13 67380 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli konularında bilgi ve uygulama becerisinin kazanılması
14 67378 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri ve bu zamanların belirleme yöntemlerinin kullanma becerisinin kazanılması
15 67377 Androlojik muayene sistematiği çerçevesinde elde edilecek sonuçların değerlendirilme yeteneğinin kazandırılması
16 67376 Hayvan türlerinde seksüel siklusların, kızgınlık belirtilerinin ve kızgınlık saptama yöntemlerinin öğretilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr