Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Her öğrenci bu ders kapsamında bilimsel araştırma eleştirisi yazmayı öğrenir. Araştırma eleştirisi araştırmanın özetinin, örneklem, method ve malzeme ve veri analizini içeren araştırma deseninin özelliklerinin, araştırmanın güçlü ve zayıf yönlerinin, geçerlik ve güvenirliğinin, bulguların sunumunun, tartışma ve sonuçlarının yorumlanmasını içerir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin araştırma makalesini bilimsel araştırma kriterlerine göre eleştirerek okumasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş- Araştırma Makalesi Nasıl Okunur
2 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
3 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
4 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
5 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
6 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
7 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
8 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
9 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
10 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
11 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
12 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
13 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme
14 Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
28 Makale Kritik Etme 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 1 12
10 Tartışma 12 2 24
11 Soru-Yanıt 12 1 12
12 Takım/Grup Çalışması 12 1 12
19 Beyin Fırtınası 12 1 12
27 Makale Yazma 12 2 24
28 Makale Kritik Etme 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
34 Okuma 12 1 12
54 Ev Ödevi 12 1 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1745676 Araştırma makalesinin bölümlerini ve bölümlerin özelliklerini sıralar.
2 1745677 Araştırma başlığının makalenin bütününü temsil edip etmediğini değerlendirir
3 1745678 Özetin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.
4 1745679 Girişin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.
5 1745680 Method bölümünün bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.
6 1745681 Bulguların bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.
7 1745682 Tartışmanın bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu değerlendirir.
8 1745683 Önemli sonuçların kısaca bilimsel makale yazma kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını değerlendirir.
9 1745684 Kaynakların yeterliliğini ve güncelliğini değerlendirir.
10 1745685 Yazarın tüm makaleyi mantıklı ve açık bir şekilde yazıp yazmadığını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67480 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
3 67482 Sinir Bilimleri alanında uzmanlık düzeyince bilgi birikimine sahip olur.
4 67483 Sinir sistemi gelişiminin aşamalarını açıklar, sinir sistemi patolojilerinde meydana gelen yapısal bozuklukları tanımlar.
5 67484 Sinir sisteminin temel özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 4 4 5 4
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 4 5 5 4
6 5 4 4 4
7 4 5 5 5
8 5 5 5 4
9 4 5 4 5
10 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr