Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARDEL,A.,1954 Karadeniz’in Hidrolojisi Coğrafya Enst. Derg. 3 ( 5-6), s. 23 -24. İst. ARDEL,A., ve KURTER,A., 1973 Marmara Denizi ( Fiziki Etüd) : Coğrafya Enst. Derg., 10 (18-19), s. 57-70 ARDEL,A., ve KURTER,A., 1975 , Hidroğrafya ( Okyanuslar ve Denizler ) : İs.Üniv. Coğ. Enst. Yay. No.19 İst. ARPAT,E., 1975, Ege Denizi’nin jeolojik Özellikleri ve Doğal Kaynaklar Bakımından Olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Yıllık bülten., 1974 s. 91.93 CURRAY.J.R., MOORE,D.G., BELDERSON,R.H. AND SRTIDA.A.H., 1966, Contınental Margin of western Europa : Slope progradation and erosion: Scıence 144 , EMERY, K.O., 1971 Contınental margıns of the World : Ed. M. Delany. London. ERIKSSON, K.G., 1966 Mediterranean Sea : A late –Pleistocene sedımantery core : The Encyclopedia of Oceanography. Ed. Faırbridge. S.499-502. EWING,J., 1956 Oceanography from the space : Woods Hole , Mass., : Woods Hole Oceanographıc Instituon. FAIRBRIDE,R.W., 1966 The Encyclopedia of Oceanography Van Nostrand Reınhold Company. New York. İNANDIK , H., 1964 Türkiye Çevresin’deki Denizlerin Başlıca Özellikleri: Coğrafya Enst. Derg. 7 ist. KURTER. A., Oseanografya ( fiziksel-kimyasal-dinamik) İst, Üni. Yay. No: 2273 Coğ.Enst. Yay.no: 90 İst. MALEY,S., and JOHNSON, G.L., 1971 . Morphology and Structure of the Aegean Sea : Deep – sea Research. 18 s. 109-122. UDINTSEV,G.B., 1966 Geomorphology and tectonıcs of the ocean floor : Vestnık An SSSR.9.

Dersin İçeriği

Denizaltı araştırmalarının tarihçesi, Denizaltı araştırmalarında kullanılan metodlar ve malzemeler, Deniz ve okyanus havzalarının oluşumu ile yapısal özellikleri, Kıtasal kenarın jeomorfolojik özellikleri, Açık okyanus havzalarının jeomorfolojisi , Okyanus ve denizaltlarının jeomorfolojisi, Denizaltı çökelleri, Deniz ve okyanuslardaki petrol ve doğalgaz potansiyelleri .

Dersin Amacı

Hidroğrafya ile ilgili temel kavramları anlatmak. Denizaltı çalışmalarının tarihçesi hakkında bilgi vermek, denizaltı çalışmalarında kullanılan metod ve malzemeleri tanıtmak, deniz ve okyanus havzalarının oluşumu, jeomorfoloisi, ve denizaltı çökelleri hakkında açıklayıcı bilgiler vermek, deniz ve okyanus havzalarından ekonomik faydalanma yöntemlerini göstermek.Öğrencilere bu konularla ilgili deneysel beceriler ve objektif bir bakış açısı kazandırmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deniz ve kıyı Ekolojisi kavramları.
2 Okyanus ve deniz sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri.
3 Dalgalar,akıntılar ve gelgit olayları,
4 Okyanus tabanı ve denizaltı reliefi.
5 Denizaltı tortuları (çökelleri),organik ve inorganik unsurlar.
6 Kıyılardaki çeşitli morfolojik üniteler ( plaj,falez,delta…)
7 Kıyı kumulları
8 Kıyı tipleri,eski ve yeni kıyılar
9 Kıyıların oluşumu,gelişimi ve klimatolojik,jeolojik,morfolojik faktörler.
10 Kıyılarda yapılan antropojenik değişmeler,habitat bozulmaları.
11 Kıyılarda peyzaj mimarisi
12 Kıyı ekosistemleri
13 Deniz ve okyanus kıyılarında çevresel sorunlar,sonuçlar ve öneriler.
14 Deniz ve kıyı koruma,planlama,geliştirme kanun ve yönetmelikleri.
15 Seminer sunumları
16 Görsel materyal değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
70197 1613745 Kıyı jeolojisi ve jeomorfolojisini açıklayabilmeli,
70198 1613746 Deniz ve Kıyı Ekolojisi kavramlarını analiz edebilmeli,
70199 1613744 Toplumu kıyı kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirebilmeli,
70200 1613747 Ekolojik kıyı ve deniz bozulmalarını önlemek için önlemler almaya yardımcı olabilmeli,
70201 1613743 Deniz ve Kıyılarda oluşabilecek çevresel felaketleri önleme çabalarını destekleyebilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
70197 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70198 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70199 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr