Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Ardel , A., 1971. Jeomorfolojinin Prensipleri -Fasikül II. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1634, İstanbul. Erinç, S., 1971. Jeomorfoloji-II (İkinci Baskı). İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1628, İstanbul. Hoşgören, M. Y., 1998. Jeomorfolojinin Ana Çizgileri-II. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayın No. 3413,ISBN:975-404-528-3, Çantay Kitabevi, İstanbul. İnandık, H., 1971. Deniz ve Kıyı Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1219, İstanbul. Atalay, İ., 1981. Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları No.582, Erzurum. Kurter, A., 1977. Oseonografya. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 2273, İstanbul.

Dersin İçeriği

Kıyı profili ve bölümleri, kıyı tipleri, kıyının şekillenmesinde etkili olan faktörler, kıyı aşınması ve kıyı birikim şekilleri ile kıyı kanunu hakkında bilgiler verilmektedir.

Dersin Amacı

Deniz ve akarsu kıyılarının özellikleri, kıyılardan etkin yararlanılmasının hukuksal yönü; örnek uygulamalar, sorunlar ve çözüm arayışları konularında öğrencilerimize temel bilgiler vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Konusu, Amacı, Yöntemi ve Dersle İlgili Kaynaklar
2 Kıyı Profili ve Bölümleri
3 Kıyının Şekillenmesinde Etkili Olan Etmen ve Süreçler
4 Genel Kıyılar
5 Boğulmuş Kıyılar
6 Buzul Kıyıları
7 Akarsu Kıyıları
8 Ara Sınav
9 Karadeniz Kıyıları
10 Marmara Kıyıları
11 Ege Kıyıları
12 Akdeniz Kıyıları
13 Kıyılardan Yararlanma
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
52646 1613887 Kıyı tanımını yapabilmek ve kıyının bölümleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
52647 1613885 Kıyıların aşınım ve birikim mekanizmalarını açıklayabilmek.
52648 1613886 Kıyı hukuku ve kanunu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
52646 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
52647 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
52648 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr