Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeybek, H. İ., 2012, Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma Ders Notları. Samsun. Hoşgören, M. Y., 2000, Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri-II (2. Baskı). Çantay Kitabevi, İstanbul. Strahler, A. N., 1960, Physical Geography. John Wley & Sons, İnc. London. Zeybek, H. İ., 2004, Akdağ’da (Tokat) Karst Topoğrafyası Araştırmaları. Palmiye Kitapları, Samsun. Zeybek, H.İ., 2004, “Delikkaya Natural Bridge (Tokat)”, International Symposium on Earth System, İstanbul. Zeybek H.İ., 2004, “Türkiye’de Karstik Alanların Korunma Gerekliliği ve Alınabilecek Bazı Önlemler”, Doğu Coğrafya Dergisi, 11, Erzurum.

Dersin İçeriği

• Karst ekosistemi. • Karstik ekosistemlerin özellikleri. • Karstik alan tanımı. • Karstik alanların özellikleri. • Karstik alanların dağılışı. • Karstik alanlardan yararlanma.

Dersin Amacı

Oldukça hassas bir yapı gösteren karst ekosisteminin, canlı ve cansız unsurlarının tanıtılması, karstik alanlardan faydalanma şekilleri ve karstik alanların korunma gerekliliklerinin kavratılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem kavramı
2 Karst ekosistemi
3 Karstik ekosistemin unsurları
4 Karstik sahaların litolojik özellikleri
5 Karstik sahaların jeomorfolojik özellikleri
6 Karstik alanları iklim özellikleri
7 Karstik sahaların hidrografik özellikleri
8 Arasınav
9 Karstik sahaların toprak özellikleri
10 Karstik alanların bitki örtüsü özellikleri
11 Karstik alanlarda nüfus ve yerleşme
12 Karstik alanlarda ekonomik faaliyetler
13 Karstik alanlardan faydalanma
14 Karst ekosistemi ile ilgili başlıca sorunlar ve çözüm yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613876 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Karst ve karstik ekosistemlerle ilgili temel terim ve kavramları tanımış olacaklardır.
2 1613877 Karstik ekosistemlerin özelliklerini, hassasiyetlerinin önemini kavrayabilecek ve yorumlayabileceklerdir.
3 1613878 Karstik alanlardan yararlanma şekillerini tanımış olacaklardır.
4 1613879 Karstik alanlardan yararlanma şekilleri ile karstik alanların etkilenme şekillerini anlamış olacaklardır.
5 1613880 Karstik alanların korunma yollarını tanımış olacaklar ve uygulama çalışmalarında bu birikimlerinden yararlanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr