Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ., 1989, Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. No: 8, İzmir. Atalay, İ., 1989, Türkiye’de Toprak Erozyonunu Etkileyen Jeomorfolojik Etmenler. Türkiye 13. Jeomorfoloji Kurultayı, Ankara. Erinç, S., 1965, Türkiye’de Toprak Çalışmaları ve Türkiye Toprak Coğrafyası’nın Ana Çizgileri. İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. Dergisi, Cilt: 8, No: 15, İstanbul. Oakes, H., 1958, Türkiye Toprakları. Türk Yüksek Mühendisler Birliği Yay. Sayı: 18, İzmir. Şahin, C., 1987, Erozyon-Toprak Erozyonu-Yarıntı (Gully) Erozyonu. Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ankara. Zeybek H.İ., 2004, “Turhal Ovası ve Yakın Çevresi Toprakları”, Türk Coğrafya Dergisi, 41, 41-60, İstanbul. Zeybek H.İ., 2002, “Turhal Ovası ve Yakın Çevresinde Toprak Erozyonu”, Doğu Coğrafya Dergisi, 8, 99-130, Erzurum.

Dersin İçeriği

• Doğal ortamın bir elemanı olarak toprağın oluşumu ve önemi. • Toprak erozyonu. • Toprak erozyonun nedenleri. • Toprak erozyon çeşitleri. • Erozyondan korunma yolları.

Dersin Amacı

Toprak erozyonunun nedenleri, çeşitleri ve sonuçlarının tanıtılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak ve oluşumu
2 Toprakların korunma gereklilikleri
3 Toprak Erozyonu
4 Erozyon ve kanuni boyutu
5 Toprak erozyonunun nedenleri
6 Toprak erozyonu çeşitleri: Farklı kriterlere göre erozyon sınıflandırmaları
7 Rüzgâr erozyonu
8 Arasınav
9 Kıyı erozyonu
10 Su erozyonu: Yüzeysel erozyon
11 Çizgisel erozyon
12 Yarıntı erozyonu
13 Toprak erozyonunun sonuçları
14 Toprak erozyonunu azaltma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613933 Toprak erozyonu ile ilgili temel terim ve kavramları anlayabilmelidir.
2 1613934 Toprağın doğal ortamın en önemli elemanlarından biri olduğu ve korunması gerektiğini anlayabilmelidir.
3 1613935 Toprak erozyonunun oluşumu, erozyon çeşitleri ve korunma yollarını bilebilmeli. Adayların toprak erozyonu konusundaki birikimlerini artırabilmeli.
4 1613932 Yöre bazında erozyon konusunda araştırmalar yapabilecek düzeye ulaşmalarını sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr