Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cevdet YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz, C, 2007, “Geleneksel Türk Konut Mimarisinin Yok Olan Unsurlarından Biri; Cumbalı Evler”, Kent Kültürü, Sayı: 4, 16-17, Samsun. Tolun-Denker, B., 1977, Yerleşme Coğrafyası, Kırsal Yerleşmeler. İstanbul Üniv. Yay. No: 2275, Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 93, İstanbul. Tanoğlu, A., 1966, Nüfus ve Yerleşme. İstanbul Üniv. Yay. 1183, Edebiyat Fak. Coğrafya Enst. Yay. 45, İstanbul. Türkiye iskân coğrafyası: Tunçdilek N, 1967, Kır iskâni (köy-altı iskân şekilleri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları / Coğrafya Enstitüsü yayınları 49, İstanbul Değerlendirme

Dersin İçeriği

• Konutun kültürel anlamı, geleneksel Türk evinin özellikleri, geleneksel kırsal Türk evinde oda, sofa, geleneksel kırsal Türk evinde sofa, konut ve dünya görüsü, kırsal Türk evinin biçimlenisinde savunma, kırsal Türk evinin biçimlenisinde bazı temel ihtiyaçlar • Kırsal Türk evinin biçimlenisinde din-mahremiyet, kırsal Türk evinin biçimlenisinde cinsiyet ayırımı-kadının statüsü, kırsal Türk evinin biçimlenisinde sosyal organizasyon-aile yapısı • Akdeniz kırsal evleri, Karadeniz kırsal evleri, iç-dogu Anadolu kırsal evleri • Marmara kırsal evleri.

Dersin Amacı

Kırsal konutların dogal ortamla ve kültürle iliskilerinin ortaya konulması bu dersin amacını olusturmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerlesme cografyasına iliskin kavramlar
2 Kır yerleşmeleri ile ilgili genel bilgiler
3 Kırsal yerlesme sekilleri
4 Kır yerlesmelerindeki konut tipleri
5 Kırsal mekânda fiziki yapının konut tiplerine etkileri
6 Türkiye’de kır yerlesmelerinde kullanılan yapı malzemeleri
7 Kırsal mekânın ve yerlesmelerin planlamasına yönelik örnekler
8 Ara sınav
9 Konutun – kültür iliskisi
10 Geleneksel Türk evinin özellikleri
11 Akdeniz kırsal evleri
12 Karadeniz kırsal evleri
13 iç-dogu Anadolu kırsal evleri
14 Marmara kırsal evleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613950 Türkiye’deki konut tiplerinin coğrafi ve kültürel çevrenin sonucunda şekillendiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr