Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cevdet YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz, C, 2000, “Turizmin Gelişmesinde Jeomorfolojik Faktörlerin Engelleyici Rolü: Batı Karadeniz Bölümü, Sinop-İnebolu Arası Örneği”, OMÜ Fen-Ed. Fak. Dergisi, Coğrafya Serisi, Sayı:1 155–170, Samsun Yılmaz, C,.2002, “Bolu İlinin Ekoturizm Potansiyeli ve Sorunları”, Batı Karadeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü, Bolu Valiliği Konferans Salonu, Bolu. Yılmaz, C, 1994, “Türkiye’de Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Gelirlerinin Arttırılmasında Batı Avrupa’daki İşçilerimizden Faydalanma İmkânları”, 1994 Turizm Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, 328–342, Ankara Tümertekin, E. ve N.Özgüç, 2009, Ekonomik Coğrafya -Küreselleşme ve Kalkınma, İstanbul: Çantay Kitabevi. Özgüç, N. 2007. Turizm Coğrafyası ?Özellikler ve Bölgeler, İstanbul: Çantay Kitabevi Yılmaz, C (2002) “Sürdürülebilirlik Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz; Alpler ve Karadeniz Dağları – A Comparative Analysis Point of View Sustainability; Alps and Black Sea Mountains”, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, (25–27 Haziran 2002), Orman Bakanlığı Yayın No:183, (188–195), Ankara.

Dersin İçeriği

• Kitle, alternatif, doga ve sürdürülebilir turizm kavramları içerisinde eko-turizmin yeri ve önemi, • Sürdürülebilir gelisme ve eko-turizm, • Eko-turizm ve eko-turistler, • Dogal ve kültürel kaynakların korunması, • Ekosistem yönetimi ve korunan alanlar, • Eko-turizmin sosyal ve ekolojik etkileri (tasıma kapasitesi), • Eko- turizm ekonomisi, pazarlaması ve yönetimi, • Eko-turizmin uygulama prensipleri, • Dünya’da eko-turizm potansiyeline sahip alanlar.

Dersin Amacı

Tarım faaliyetlerinin çevreye ve doğaya zarar vermeden yapılabilirliğinin kavratılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eko – Turizm tanımı
2 Sürdürülebilir gelişme
3 Eko – Turist tanımı
4 Ülkemizde ve dünyada doğal, kültürel kaynakları koruma faaliyetleri
5 Ekosistem tanımı, yönetimi ve korunan alanlar
6 Eko – turizmin sosyal etkileri
7 Eko – turizmin ekolojik etkileri
8 Ara Sınav
9 Eko – turizm ekonomisi
10 Eko – turizm pazarlaması ve yönetimi
11 Eko – turizm uygulamasında prensipler
12 Eko-turizmin potansiyelleri
13 Ülkemizde eko-turizm potansiyeline sahip alanlar
14 Dünya’da eko-turizm potansiyeline sahip alanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613840 Bu dersi alan ögrenciler dünyada ve ülkemizde dogal ve kültürel kaynak degerlerinin nasıl kullanılması gerektigini ögreneceklerdir.
2 1613839 Bu güne kadarki kullanımda yasanan olumsuzlukları da fark edecek olan ögrenciler dogru kullanım ile ilgili uygulamaları göreceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr