Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DRAKAKİS-SMİTH, D. (ed) (1990) Economic Growth and Urbanization in Developing Areas, London: Routeledge. TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N. 1997. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân. Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E, (1973) Urbanization and urban functions in Turkey, Publication of geograpical institute, N: 72. İstanbul. KNOX, P., (1994) Urbanization, Introduction of Urban Geography, Prentice Hall. USA and Related articles

Dersin İçeriği

Şehir ve şehirleşmenin tarihi gelişimi. Şehir fonksiyonları ve gelişimi. Şehirlere bağlı bölgeler; şehirlerin yatay ve dikey gelişimi, şehirlerin ekonomik örgütlenmesi, şehirleşme sorunları, sürdürülebilir şehirsel kalkınma.

Dersin Amacı

Şehir coğrafyasının ilgi alanı, şehir ve şehirleşmenin gelişimi ve sorunlarına yönelik coğrafi yaklaşım, bakış açısı kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir coğrafyasının ilgi alanı, şehir coğrafyası çalışmaları
2 Şehir ve şehirleşme tanımları, Kır-şehir ayırımı kriterleri.
3 Şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşmenin tarihi gelişimi
4 Şehirlerin dağılışı; ülke ve bölgelere göre şehirleşme
5 Şehir fonksiyonları ve gelişimi
6 Şehirlere bağlı bölgeler; şehirlerin etki alanları
7 Şehirlerin sınıflandırılması
8 Ara sınav
9 Şehir içinde mekanı örgütleme biçimleri
10 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimi
11 Şehirleşme sorunlarına coğrafi yaklaşım: Gecekondulaşma vd.
12 Şehir içi ulaşım / Şehir kaynaklarının yönetimi
13 Şehir yenilemesi / Şehirsel koruma / Şehir turizmi
14 Şehrin yaşam kalitesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613905 Şehir coğrafyası araştırma tekniklerini kullanabilir.
2 1613906 Şehirleşme sürecini analiz eder ve tartışır.
3 1613907 Şehir coğrafyasına ilişkin bilimsel çalışmaları yürütebilir.
4 1613908 Şehir sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr