Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Erol TÜMERTEKİN-Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ: 2007, Beşeri Coğrafya, İnsan Kültür-Mekan, Çantay Yayınevi, İstanbul. Ord. Prof. Dr. Ali TANOĞLU, 1969, Nüfus ve Yerleşme, İstanbul. Prof. Dr. Bedriye TOLUN-DENKER, 1977, Yerleşme Coğrafyası, Kır Yerleşmeleri, İstanbul Üniv Yay. No: 2275, İstanbul. İlgili bilimsel makaleler.

Dersin İçeriği

Yerleşme Coğrafyasının Konusu ve Gelişimi. Yerleşme Sahasının Sınırları. Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Fiziki Faktörler. Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Beşeri Faktörler. Yerleşme Tarzı ve İktisadi Faaliyetin Etkileri. Tarihi faktörlerin Yerleşmelerin Dağılışına Etkisi. Kır Meskenleri ve Coğrafi Dağılışları. Meskenlerin Düzenlenme Şekli ve Donatımı, DevamlıKırsal Yerleşmeler. Dönemlik Kırsal Yerleşmeler. Kırsal Yerleşme Şekilleri. Yerleşme Şekli (Yerleşme Planı). Kırsal Yerleşmelerin Sorunları ve Çözüm önerileri.

Dersin Amacı

Yerleşmelerin ortaya çıkışı ve yerleşme tarihi ile dünya ve Türkiye’deki kır yerleşme şekillerinin öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar ve Yerleşmelerin Sınıflandırılması
2 Yerleşme Coğrafyasının Konusu ve Gelişimi
3 Yerleşme Sahasının Sınırları
4 Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Fiziki Faktörler
5 Yerleşmelerin dağılışına Etki Eden Beşeri Faktörler
6 Yerleşme Tarzı ve İktisadi Faaliyetin Etkileri
7 Tarihi faktörlerin Yerleşmelerin Dağılışına Etkisi
8 Ara Sınav
9 Kır Meskenleri ve Coğrafi Dağılışları
10 Meskenlerin Düzenlenme Şekli ve Donatımı
11 Devamlı Kırsal Yerleşmeler. Dönemlik Kırsal Yerleşmeler
12 Kırsal Yerleşme Şekilleri
13 Yerleşme Şekli
14 Kırsal Yerleşmelerin Sorunları ve Çözüm önerileri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613881 Kırsal yerleşmeler, Dünya üzerinde dağılışları ve nitelikleri konusunda bilgi sahibi olabilir.
2 1613882 Kırsal yaşam biçimi konusunda bilgi sahibi olmak.
3 1613883 Kırsal ekonomik faaliyetler ve bunların ülkelerin ekonomik yapısı üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olabilir.
4 1613884 Kırsal yerleşmeler, şekilleri, meskenler ve faaliyetler üzerinde coğrafi çevre şartlarının etkilerini ortaya koyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr