Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Zeren Akbulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Karabağ, S. ve Şahin, S. 2007. Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Ankara: Gazi Kitabevi. 2 Öney, R. ve İncekara, S. (Ed.). 2010. Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Değişimler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 3 Seyihoğlu, A., Akbaş, Y. ve Kartal, A. 2012. Uygulama Örnekleri ile Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Zihin Haritaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, coğrafya, gelişimi, içeriği, eğitimi, coğrafya eğitiminde öğrenme-öğretme süreçleri, çağdaş yaklaşımlar ve coğrafya eğitimi, aktif öğrenme stratejileri ve uygulamalar,coğrafya eğitiminde öğretim materyalleri ve öğrenme ortamları, coğrafya eğitimi ve bilgi iletişim teknolojileri, coğrafya eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri, coğrafya eğitiminde bilimsel araştırma yöntemleri, coğrafya eğitimcilerinin sorumlulukları ve coğrafya eğitiminin önündeki engeller ve geleceği konuları ele alınmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, coğrafyanın tarihsel süreçteki değişimi, metodolojisi, kavramları ve eğitimi, dünya ölçeğinde coğrafya bilimi ve eğitimindeki değişimler, coğrafya eğitiminde öğrenme-öğretme süreçleri, coğrafya eğitiminde öğretim materyalleri, bilgi-iletişim teknolojileri ve coğrafya eğitimine etkileri, coğrafya eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri, coğrafya eğitiminde bilimsel araştırma yöntemleri, coğrafya eğitimcilerinin sorumlulukları, coğrafya eğitiminin önündeki engeller ve geleceği konularına ilişkin bilgi ve beceri kazandırılmasına odaklanılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafya: Gelişimi, içeriği, eğitimi.
2 Coğrafya eğitiminde öğrenme-öğretme süreçleri: Çağdaş yaklaşımlar ve coğrafya eğitimi.
3 Coğrafya eğitiminde öğrenme-öğretme süreçleri: Aktif öğrenme stratejileri.
4 Coğrafya eğitiminde öğretim materyalleri ve öğrenme ortamları.
5 Coğrafya eğitimi ve bilgi iletişim teknolojileri.
6 Coğrafya eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri.
7 Ara sınav.
8 Coğrafya öğretmenlerinin ve eğitimcilerinin mesleki sorumlulukları.
9 Coğrafya eğitiminde bilimsel araştırma yöntemleri.
10 Coğrafya eğitiminin önündeki engeller.
11 Coğrafya eğitiminin geleceği.
12 Makale incelemeleri.
13 Makale incelemeleri.
14 Değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613899 Coğrafya eğitimcilerinin sorumluluklarını analiz edebilme.
2 1613900 Coğrafya öğretime çağdaş yaklaşımları uyarlayabilme.
3 1613901 Coğrafya öğretiminde bilişim teknolojilerini kullanabilme.
4 1613902 Coğrafya eğitiminin geleceğini değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr