Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İst. ARDEL,A., ve KURTER,A., 1973 Marmara Denizi ( Fiziki Etüd) : Coğrafya Enst. Derg., 10 (18-19), s. 57-70 ARDEL,A., ve KURTER,A., 1975 , Hidroğrafya ( Okyanuslar ve Denizler ) : İs.Üniv. Coğ. Enst. Yay. No.19 İst. ARPAT,E., 1975, Ege Denizi’nin jeolojik Özellikleri ve Doğal Kaynaklar Bakımından Olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Yıllık bülten., 1974 s. 91.93 CURRAY.J.R., MOORE,D.G., BELDERSON,R.H. AND SRTIDA.A.H., 1966, ARDEL,A.,1954 Karadeniz’in Hidrolojisi Coğrafya Enst. Derg. 3 ( 5-6), s. 23 -24.Contınental Margin of western Europa : Slope progradation and erosion: Scıence 144 , EMERY, K.O., 1971 Contınental margıns of the World : Ed. M. Delany. London. ERIKSSON, K.G., 1966 Mediterranean Sea : A late –Pleistocene sedımantery core : The Encyclopedia of Oceanography. Ed. Faırbridge. S.499-502. EWING,J., 1956 Oceanography from the space : Woods Hole , Mass., : Woods Hole Oceanographıc Instituon. FAIRBRIDE,R.W., 1966 The Encyclopedia of Oceanography Van Nostrand

Dersin İçeriği

Denizaltı araştırmalarının tarihçesi, Denizaltı araştırmalarında kullanılan metodlar ve malzemeler, Deniz ve okyanus havzalarının oluşumu ile yapısal özellikleri, Kıtasal kenarın jeomorfolojik özellikleri, Açık okyanus havzalarının jeomorfolojisi , Okyanus ve denizaltlarının jeomorfolojisi, Denizaltı çökelleri, Deniz ve okyanuslardaki petrol ve doğalgaz potansiyelleri .

Dersin Amacı

Hidroğrafya ile ilgili temel kavramları anlatmak. Denizaltı çalışmalarının tarihçesi hakkında bilgi vermek, denizaltı çalışmalarında kullanılan metod ve malzemeleri tanıtmak, deniz ve okyanus havzalarının oluşumu, jeomorfoloisi, ve denizaltı çökelleri hakkında açıklayıcı bilgiler vermek, deniz ve okyanus havzalarından ekonomik faydalanma yöntemlerini göstermek.Öğrencilere bu konularla ilgili deneysel beceriler ve objektif bir bakış açısı kazandırmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denizaltı jeolojisi ve jeomorfolojisi çalışmalarının tarihçesi ve tanıtımı.
2 Denizaltı araştırmalarında kullanılan metodlar ve malzemeler.
3 Deniz ve okyanus havzalarının oluşumu ile yapısal özellikleri.
4 Deniz ve okyanusların oluşumu ve gelişimi.
5 Deniz ve okyanus tabanlarının ana yapısal özellikleri.
6 Okyanus havzalarının yapısal özel. (Atlantik,pasifik,Hint ve Arktik Oky.)
7 Kıtasal kenarın jeomorfolojik birimleri.
8 Açık okyanus havzalarının jeomorfolojisi.
9 Okyanus ve Denizaltlarının jeomorfolojisi
10 Atlantik Okyanusu iç ve kenar denizlerin denizaltı jeomorfolojisi.
11 Pasifik Okyanusu iç ve kenar denizlerin denizaltı jeomorfolojisi.
12 Hint ve Arktik Okyanusu iç ve kenar denizlerin denizaltı jeomorfolojisi.
13 Denizaltı Çökelleri
14 Deniz ve Okyanuslardaki petrol ve doğal gaz kaynakları ve potansiyel.
15 Öğrenci seminer sunumları.
16 Görsel materyal değerlendirmeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66324 1613987 Hidroğrafya ile ilgili temel kavramları anlatabilmeli,
66325 1613988 Denizaltı çalışmalarının tarihçesi hakkında bilgi verebilmeli
66326 1613982 Denizaltı çalışmalarında kullanılan metod ve malzemeleri tanıtabilmeli
66327 1613983 Deniz ve okyanus havzalarının oluşumu, jeomorfoloisi ve denizaltı çökelleri hakkında açıklayıcı bilgiler verebilmeli
66328 1613984 Deniz ve okyanus havzalarından ekonomik faydalanma yöntemlerini gösterebilmeli
66329 1613985 Deniz ve okyanuslarda yaşanan ve yaşanması muhtemel tektonik aktivitelere ait verileri yorumlayabilmeli,
66330 1613981 Denizaltı jeolojisine ait uydu fotoğraflarını okuyup yorumlayabilmeli,
66331 1613986 Sayısal verileri kolaylıkla bilgisayar ortamında üç boyutlu görüntüleyebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
66324 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66325 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66326 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66327 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66328 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66329 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66330 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66331 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr