Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USLU, T. - 1981 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of the area between Küçük and Büyük Menderes rivers at the west of Aydın) - Ankara Üniv., Fen Fak., Doçentlik tezi : 197 s. Ankara. (In Turkish, English SERTESER, A. & USLU, T. - 1995 - Seyhan deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi [Vegetation and soil relationship in Seyhan delta (Adana) coastal dune] - İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, II : 256- 265. Ankara. (In Turkish, English Summary

Dersin İçeriği

Dünyadaki başlıca sulak alanların tanıtımı, Sulak alanların karşı karşıya kaldıkları tehlikeler ve alınması gerekli önlemler, Sulak alanların ve bataklıkların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmeler, Ramsar Sözleşmesi, Sulak alanların ve bataklıkların faydaları, Ekolojik Özellikleri, Küresel ısınma ve sulak alanlar, Türkiye’deki Sulak Alanlar, Koruma altına alınan sulak alanlar, Sulak alanlardaki ve bataklıklardaki bitki ve hayvan türleri, Sulak alanlarda, sazlık ve bataklıklarda degredasyonel bozulmalar ve alınması gerekli önlemeler

Dersin Amacı

Dünya’daki sulak alanları tanıtmak. Bu sahaların canlı ekosistemleri,çevre ve yaşam için önemini vurgulamaktır. Ayrıca bu derste dünyadaki başlıca sulak alanların karşı karşıya kaldıkları tehlikeler ve alınması gerekli önlemlerin açıklanması da amaçlanıştır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulak alan kavramı ve açıklaması
2 Sulak Alanların Özellikleri, Değerleri ve İşlevleri
3 Dünya ve Türkiye’deki sulak alanlar
4 Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan Kriterleri
5 Bölgesel özellikleri temsil eden veya farklı tip sulak alan için kriter
6 Özel öneme sahip sulak alanları belirlemek için bitki veya hayvanlara bakarak oluşturulan genel kriterler
7 Sulak alanların uluslararası öneme sahip olup olmadığını belirlemek için su kuşlarını kullanarak oluşturulan spesifik kriterler
8 Arasınav
9 Ülkemizde Sulak Alanlara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerleri
10 Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki sulak alanları tehdit eden sorunların başında, tarım ya da yerleşim amaçlı kurutmalar
11 Sulak alanlar için diğer bir sorun ise sanayi, tarım ve yerleşim alanlarından kaynaklanan kirlenmeler
12 Sulak alanların ekolojik işleyişini olumsuz yönde etkileyen bir diğer yanlış uygulama, göllere yabancı balık türleri bırakılması
13 Sazlıkların yakılması, tahribi, kontrolsüz saz kesiminin yanı sıra, su kuşlarını tehdit eden en önemli sorunlardan biri de yanlış ve aşırı avlanmalar
14 Sulak alan yönetim planları,komite ve stratejiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613999 Dünya’daki sulak alanları tanıtabilmeli
2 1614000 Bu sahaların canlı ekosistemleri için önemini vurgulayabilmeli, gerektiğinde acil koruma programlarında aktif görevler alabilmeli
3 1614001 Sulak alanlarda ve bataklıklarda çalışma yapan biyologlarla ve ekologlarla ortak projeler üretebilmeli
4 1614002 Sulak alanlarda, sazlık ve bataklıklarda yaşanan çevresel değişmeleri en iyi şekilde yorumlayabilmeli ve bilgilerini çevresine en iyi bir şekilde aktarabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr