Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kemalettin SAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erinç, S. 1969. Klimatoloji ve Metodları. _stanbul Üniversitesi Cografya Enstitüsü, Yayın No. 35, stanbul. Erol, O. 1999. Genel Klimatoloji. Genisletilmis 5. Baskı. Çantay Kitabevi, ISBN: 975- 7206-31-8, stanbul, 445 sayfa. İnternet Kaynakları

Dersin İçeriği

• İ klim sınıflandırılması, • İklimi kontrol eden faktörler: Solar radyasyon hava kütleleri, Sürekli rüzgarlar ve basınç kusakları, Siklonik kusaklar, topografya, Okyanus akıntıları • Sınıflandırma tipleri:Gözleme-deneyime dayalı uygulamalı, - iklim faktörlerine dayalı genetik sınıflama, • Dünya iklimleri (Köpen’e göre), • Denizel batı kıyılar (Cfb, Cfc), Nemli karasal (Dfa,Dfb, Dwa, Dwb), • Orta enlem çöl (BWk), Orta enlem step (BSk),

Dersin Amacı

Bu dersin amacı çeşitli iklim özelliklerini belirtmek ve iklim bölgelerinin ekonomik sosyal ve kültürel açıdan ilişikini ortaya koymaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İklim sınıflandırılması
2 İ klimi kontrol eden faktörler: Solar radyasyon hava kütleleri, Sürekli rüzgarlar ve basınç kusakları, Siklonik kusaklar, topografya, Okyanus akıntıları
3 Sınıflandırma tipleri:Gözleme-deneyime dayalı uygulamalı, - iklim faktörlerine dayalı genetik sınıflama
4 Dünya iklimleri (Köpen’e göre)
5 Tropikal yagmur ormanları (Af), Tropikal Musonlar (Am), Nemli/Kuru Tropikal Aw)
6 Tropikal Step (BS), Tropikal Çöl (BW), Yazları kurak Subtropikal (Csa, Csb), Nemli Subtropical (Cfa)
7 Denizel batı kıyılar (Cfb, Cfc), Nemli karasal (Dfa,Dfb, Dwa, Dwb)
8 Ara sınav
9 Orta enlem çöl (BWk), Orta enlem step (BSk)
10 Nemli Subtropikal, Yazları kurak Subtropikal (Mediterranean
11 Nemli Karasal
12 Subarktik (Dfc, Dfd, Dwc, Dwd), Tundra (ET)
13 Daimi kar (EF), Yüksek alanlar (H)
14 Dünya iklimlerine genel bakıs

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65975 1613997 iklim ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli,
65976 1613994 Çesitli iklim bölgelerinin özelliklerini ortaya koyabilmeli,
65977 1613995 iklim bölgeleri-ekonomik iliskiler arasındaki iliskiyi olusturabilmeli.
65978 1613996 Farklı iklim bölgeleri-sosyo-kültürel faaliyetler arasında iliski kurabilmeli,
65979 1613998 Ülke ve ülkeler arasında hâkim olan iklim bölgeleri ve özelliklerinin jeo ekolojisine katkı saglayabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
65975 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65976 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65977 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65978 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65979 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr