Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Forman, R.T.T. 1995. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 632 pp. [best suited to Geography students] Turner, M.G., R.H. Gardner, & R.V. O’Neill. 2001. Landscape Ecology in Theory and Practice: Pattern and Process. Springer-Verlag, New York, NY. 403 pp. [best suited to Biology students] Wiens, J., Moss, M.R., Turner, M.G., and Mladenoff, D. 2006. Foundation Papers in Landscape Ecology. Columbia University Press, New York. nternet kaynakları

Dersin İçeriği

• Yöre ekolojisinin tarihi, ekolojinin diger alt dallarıyla iliskisi, • Ölçülen yöre örnekleri (mekansal istatistikler, yöre örnek analizleri), • Yöre karısıklıgın dinamikleri, • Organizmalar, populasyonlar, topluluklar ve ekosistem süreçleri üzerine Yöre örneklerinin etkisi,

Dersin Amacı

Yöre ekolojisi kavramını ögretmek, cografya biliminde yöre ekolojisinin önemini ve uygulamadaki yerini ortaya koymaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yöre ekolojisi ve ekolojinin diğer alt dallarıyla ilişkisi.
2 Yöre ekolojisinin tarihi
3 Yöre ekolojisi ve mekan örnekleri
4 Yöre ekolojisinde ortaya çıkan kavramlar
5 Yöre örneklerin nedenleri (abiotik, biotik, insan arazi kullanımı ve sorunlar)
6 Kenarlar, ekotonlar, arazi sınırları
7 Ölçülen Yöre örnekleri (mekansal istatistikler, Yöre örnek analizleri)
8 Ara sınav
9 Yöre karısıklıgın dinamikleri
10 Organizmalar, populasyonlar, topluluklar ve ekosistem süreçleri üzerine Yöre örneklerinin etkisi
11 Koruyucu ekoloji ve yöre baglantılı ekosistem yönetimi
12 Sehirlesme
13 Yöre ekolojisinin gelecegi
14 Yöre ekolojisi üzerine projeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1614112 Yöre ekolojisini iliskin temel kavramları ögrenebilmeli,
2 1614113 Yöre mekan biriminin sınırları ve özellikleri tanımlayabilmeli,
3 1614114 Yöre ekolojisiyle ilgili alan çalısmalarında bulunabilmeli,
4 1614115 Yöre ekolojisinin gelecegi üzerine düsünceler olusturabilmelidir,
5 1614111 Yöre ekolojisi üzerine projeler tasarlayabilmeli ve uygulayabilmeli.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr