Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali UZUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Erinç, S., 1971. Jeomorfoloji-II (İkinci Baskı). İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1628, İstanbul. Hoşgören, M. Y., 2000, Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri-II (2. Baskı). Çantay Kitabevi, İstanbul. Strahler, A. N., 1960, Physical Geography. John Wley & Sons, İnc. London.

Dersin İçeriği

Mağara tanımı, önemli mağara bilimciler, mağaraların sınıflandırılması, mağara içi şekiller ve mağaraların kullanım alanları hakkında bilgiler verilmektedir.

Dersin Amacı

Mağaraların oluşumu, sınıflandırılması ve kullanımı hakkında genel bilgi birikimini oluşturmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Konusu, Amacı, Yöntemi ve Dersle İlgili Kaynaklar.
2 Mağara Bilimciler.
3 Mağaraların Kullanım Alanları.
4 Mağaraların Sınıflandırılması.
5 Oluşum Özelliğine Göre Mağaralar.
6 Oluşum Zamanına Göre Mağaralar.
7 Yer altı Akışına Göre Mağaralar.
8 Ara Sınav.
9 Kayaç Türüne Göre Mağaralar.
10 Diğer Mağara Çeşitleri.
11 Mağara İçi Şekilleri; Mağara Havuzları, Sütunlar, Kenar Taşları, Akantaş Şekilleri.
12 Mağara İçi Şekiller; Sarkıtlar, Yavru Sarkıtlar, Makarna Sarkıtlar, Dikitler, Sütunlar.
13 Mağara İçi Şekiller; Duvar Damlataşları, Fıçı Şekiller, Leğen Şekiller, Şişe Fırçası,Perde Şekilleri.
14 Mağara İçi Şekilleri; Aykırı Şekiller, Mağara İncisi, Mağara Çiçekleri, Mağara Balonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1614103 Mağaralar hakkında kapsamlı jeomorfoloji bilgisine sahip olmak.
2 1614104 Mağara çeşitlerini düzgün bir şekilde ayırabilmek.
3 1614105 Mağaraların korunması ve sürdürülebilir kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr